รวม 5 อันดับหลักสูตรยอดนิยม สำหรับ Public ด้านการบริหาร ผู้นำ HR

Public ด้านการบริหาร ผู้นำ HR

หลักสูตรฝึกอบรม ทุกหลักสูตร สามารถเชิญวิทยากรไปอบรมที่บริษัทท่านได้ (InHouse Training) ราคาจัดให้ได้ตามงบประมาณ

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ

April 23 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (TRAINING EVALUATION FOLLOW-UP AND ROI)

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (TRAINING EVALUATION FOLLOW-UP AND ROI)

April 24฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

April 24 @ 9:00 น. - 12:00 น.฿1500 - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

April 25 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿2500 - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม

April 25 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

April 26฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom
หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

May 9฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อ.สุกิจ

May 13 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น

May 15฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร VISA WORK PERMIT ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)

May 16 @ 13:00 น. - 16:00 น.฿1900 - Online Zoom
หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

May 17฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร LEADERSHIP ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

May 17 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อ.ประเสริฐ

May 20 @ 9:00 น. - May 21 @ 16:00 น.฿7500 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร พัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย KAIZEN

May 22฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

May 23฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงาน เพื่อความสำเร็จขององค์กร

May 23 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้าง,ผู้บริหาร, HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

May 28 @ 13:00 น. - 17:00 น.฿1900 - Online Zoom

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.