รวม 5 อันดับหลักสูตรยอดนิยม สำหรับ Public ด้านการบริหาร ผู้นำ HR

Public ด้านการบริหาร ผู้นำ HR

หลักสูตรฝึกอบรม ทุกหลักสูตร สามารถเชิญวิทยากรไปอบรมที่บริษัทท่านได้ (InHouse Training) ราคาจัดให้ได้ตามงบประมาณ

หลักสูตร VISA WORK PERMIT ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)

July 19 @ 13:00 น. - 16:00 น.฿1900 - Online Zoom

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้าง,ผู้บริหาร, HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

July 20 @ 13:00 น. - 17:00 น.฿1900 - Online Zoom

หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อ.สุกิจ

July 23 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom
หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ Training Roadmap

July 26฿3900 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

July 26 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿2500 - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม

July 26 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

July 30฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ

July 30 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20
หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

August 5฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (TRAINING EVALUATION FOLLOW-UP AND ROI)

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (TRAINING EVALUATION FOLLOW-UP AND ROI)

August 7฿3900 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20
หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

August 7฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร LEADERSHIP ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

August 8 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อ.ประเสริฐ

August 14 @ 9:00 น. - August 15 @ 16:00 น.฿7500 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

หลักสูตร พัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย KAIZEN

August 15฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น

August 28฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

October 16 @ 9:00 น. - 12:00 น.฿1500 - Online Zoom

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.