TESS Training สถาบันฝึกอบรมการขายและการบริการ

TESS Training สถาบันฝึกอบรมการขายและการบริการ

สถาบันรับจัดฝึกอบรม สัมมนาการขาย ฝึกอบรมการบริการ มีหลักสูตรการขาย หลักสูตรการตลาด รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร Inhouse and Public Training ด้วยวิทยากรการขาย ผู้มีประสบการณ์โดยตรง สำหรับบุคลากรที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ ด้านการขาย การตลาด การบริการ และด้านอื่นๆ ด้วยทีม วิทยากรการขายและบริการมีประสบการณ์ชั้นเยี่ยม เพื่อให้คำปรึกษาทุกธุรกิจให้ตอบโจทย์ รวมทั้ง พัฒนาการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ให้ทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพให้กับผู้เข้าอบรมอย่างรู้ใจ

รับปรึกษาธุรกิจรับติวยกระดับผลการศึกษา

Image result for like facebook
 
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ รุ่นที่ 7
จำนวนผู้เข้าชม 632 คน

14 ตุลาคม 2559 
ท่านละ 3,900 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)

รีบสำรองด่วน จำนวนจำกัด
 

การพัฒนาเทคนิคดูแลลูกค้า สู่การขายยุคใหม่
จำนวนผู้เข้าชม 321 คน

24 สิงหาคม 2559 
ท่านละ 3,900 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)

 

รู้เขา รู้เรา โน้มน้าวจูงใจคนได้ง่ายๆ ด้วยหลัก DOPE
จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

30 สิงหาคม 2559 
ท่านละ 3,900 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
จำนวนผู้เข้าชม 263 คน

30 สิงหาคม 2559 
ท่านละ 3,900 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)บริการด้วยใจมาตรฐานงานห้าดาว
จำนวนผู้เข้าชม 611 คน

5 กันยายน 2559
ท่านละ 3,900 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)ก้าวสู่การเป็นธุรการมืออาชีพ
จำนวนผู้เข้าชม 83 คน

         6 กันยายน 2559
       ท่านละ 3,900 บาท 

      (ราคายังไม่รวม Vat)
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

26 กันยายน 2559 
ท่านละ 3,900 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)


 

การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ (GEN Y)
จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

        27 กันยายน 2559
       ท่านละ 3,900 บาท 

      (ราคายังไม่รวม Vat)
 

  

 

 


 

 
yes หลักสูตร Hot 2016 yes
2) เทคนิคการขายเชิงรุกบุกตลาดยุคใหม่

3) ก้าวสู่การเป็นพนักงานขายชั้นเลิศ SalesPerson Start Up

4) ปลุกกำลังใจนักขายพิชิตยอดขายยั่งยืน

5) 
สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์
 
smileyกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง 

smileyปลุกพลังนักขายในตัวคุณ

smileyเทคนิคการปิดการขายอย่างเซียน

smileyกลยุทธ์คู่คิด พิชิตพื้นที่ ส่งเสริมงานขายอย่างยั่งยืน

smileyพลิกเทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย

smileyเทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ

smileyการแสวงหาลูกค้าและการเจรจาที่ตรงใจ

smileyเทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ

smileyการขายด้วยกลยุทธ์ CRM

smileyเทคนิคการขายเชิงบุกตลาดยุคใหม่ 

smileyขายที่ดีในยุคตลาด AEC

smiley“การตลาด” เครื่องมือของนักขายยุคใหม่

smileyการเป็นนักการตลาดมืออาชีพ

smileyกลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

smileyกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่

smileyPersonality for Presentation skills

smileyสุดยอดเทคนิคการขายหน้าร้าน

smileyปลุกเร้าแรงบันดาลใจนักขาย

smileyการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจ

smileyการขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจ

smileyการจัดการทางอารมณ์และการเข้าใจงานขาย

smileyสุดยอดเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ

smileyนักขายมืออาชีพ สู่เทคนิคการขายหลายชั้นเชิง

smileyการขายโครงการในฝัน  

smileyการขายสินค้าราคาสูง

smileyการวางแผนการขายอย่างไรให้ได้ยอด

smileyการสื่อสารการตลาดอาวุธของนักขายยุคใหม่

smileyกลยุทธ์คิดต่างเพื่อเปิดตลาดได้น่าอัศจรรย์

smileyการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน

smileyEvent Marketing  การตลาดเชิงกิจกรรม  

smileyDigital Marketing การตลาดออนไลน์


อบรมหลักสูตรการให้บริการ


 
 


smileyปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสร้างสรรค์ในงานบริการ

smileyการบริการที่ดีเยี่ยมและการสื่อสาร

smileyกลยุทธ์สร้างจิตบริการให้ตรงใจ

smileyService mind จิตบริการสร้างได้ด้วยใจ

smileyการให้บริการลูกค้าที่มากกว่าความประทับใจ

smileyService mind ยกระดับการบริการ โรงพยาบาล
 
smileyService mind ยกระดับการบริการ โรงแรม

smileyบริการด้วยใจมาตรฐานงานห้าดาว

smileyเทคนิคการบริการ       

smileyการบริการจากใจที่เป็นเลิศ                             

smileyกลยุทธ์การบริการให้เข้าถึงหัวใจลูกค้า

smileyการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

smileyจิตวิทยาการให้บริการของหัวหน้างาน

smileyการบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์ CRM

smileyการขายและการบริการลูกค้าอย่างไรให้โดน

smileyบริการอย่างเหนือกว่าด้วย Service Mind

smileyCRM & CEM กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์อันเลิศ

smileyการบริการเชิงรุกเพื่อความเป็นเลิศ

smileyการสร้าง Service Story ในงานบริการ 

smileyการจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ

smileyการแสดงและควบคุมท่าทางในการให้บริการ

smileyครอบครองใจลูกค้าด้วยการบริการที่ตรงใจ

smileyสุดยอดการบริการด้วยใจต่อยอดการแสดงออก

smileyบริหารการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

smileyสร้างกลยุทธ์การบริการเพื่อกระตุ้นยอดขาย

smileyพัฒนาการบริการให้เหนือระดับ

smileyการสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนขั้นเทพ
           

           

           

           

           
 
 smileyการสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า            
          
smileyการวิเคราะห์และบริหารเป้าหมาย                                       

smileyการสอนงาน Coaching for Gen Y

smileyเทคนิคการมอบหมายงานอย่างได้ผล

smileyเทคนิคการบริหารเวลา

smileyเทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน  

smileyทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างเข้าใจ

smileyการวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์
 
               

             
 
  

smileyการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 

smileyเทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่

smileyการประเมินผลงานและการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม        

smileyนักฝึกอบรมมืออาชีพ 

smileyเทคนิคการจัดทำเส้นทางฝึกอบรมพัฒนา

smileyการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

smileyบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม

smileyการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อการติดต่อประสานงาน

smileyการสร้างความภักดีของพนักงานต่อองค์กร

smileyกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

smileyการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ

smileyเรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่

smileyเทคนิคการสัมภาษณ์งาน

    

   
 
    

 
 

 
 

smileyกลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ                           


smileyการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรเพื่อพร้อมรับ AEC


smileyสนทนาภาษาอังกฤษอย่างไรให้รู้เรื่อง      


smileyการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับ AEC


smileyการเขียน Email ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน


smileyภาษาอังกฤษเพื่อคนทำงาน สื่อสารกับเจ้านายฝรั่ง


smileyTOEIC เพื่อการสอบและการทำงาน

smileyเทคนิคการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ  


smileyอังกฤษรอบรู้ 4 ทักษะ ฟังพูดอ่านเขียน


smileyการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ


smileyการออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษ


smileyอบรมสำหรับครูภาษาอังกฤษ

           

           
 
           
 

 
 
 
 
smileyพัฒนาบุคลิกภาพในการนำเสนออย่างน่าประทับใจ                      

smileyพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

smileyการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 

smileyการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ
 
smileyการนำเสนออย่างมืออาชีพเพื่อสร้างโอกาส

smileyPositive Thinking ชีวิตนี้ต้องคิดบวก

smileyการให้คำแนะนำและการให้กำลังใจ

smileyการทำงานเป็นทีมเชิงรุกเพื่อองค์กร
 
smileyการพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์

smileyการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน

smileyการเป็นวิทยากรขั้นเทพ

smileyภาษีที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการ

smileyการทำ Website อย่างง่ายดาย

smileyPower Point for Presentation

smileyExcel อย่างไรให้ได้ประโยชน์

smileyจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

smiley​การสร้างเอกสารดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ
​           

           
 
           

           
 


 
smileyหลักสูตร ประสานงานเพื่อความเป็นหนึ่ง                              

smiley
หลักสูตร การสร้างทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ (2 วัน 1 คืน)

smiley
หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีม (เพิ่มพลังสร้างทีมให้เเข็งแกร่ง)

smileyหลักสูตร ปลุกไฟในตัวเรา ย่อมชนะได้ทุกสิ่ง (สร้างกำลังใจ)

smiley​หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ

smiley​หลักสูตร ปรับทัศนคติ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน 


smileyหลักสูตร เทคนิคการบริหารทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจลูกค้า

smileyหลักสูตร ปลุกพลังนักขายสร้างความเชื่อมั่น 

smileyหลักสูตร พัฒนาผู้นำทีมงานสู่ความเป็นเลิศ 

smileyหลักสูตร สันทนาการและท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
 
      

     

     
 
หลักสูตร ขายได้อย่างใจด้วยเทคนิคขายแบบมืออาชีพ
จำนวนผู้เข้าชม 7 คน

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 สิงหาคม 2559

หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
จำนวนผู้เข้าชม 6 คน

Seacon Square Company Limited
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
จำนวนผู้เข้าชม 9 คน

Seacon Bangkae Company Limited
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

หลักสูตร ผู้บริการการขายยุคใหม่
จำนวนผู้เข้าชม 9 คน

บริษัท สยามเทมป์ จำกัด
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

หลักสูตร ปลุกจิตวิญญาณนักการตลาด ​กระตุ้นจิตวิญญาณนักขาย
จำนวนผู้เข้าชม 7 คน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2559

หลักสูตร Why Sale !
จำนวนผู้เข้าชม 8 คน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

หลักสูตร เทคนิคขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
จำนวนผู้เข้าชม 7 คน


วันที่ 28 มิถุนายน 2559
 

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานขายชั้นเลิศ
จำนวนผู้เข้าชม 6 คน

บริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จำกัด
วันที่ 24 มิถุนายน 2559Copyright © 1999-2015 TESS Training.Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด TESS Training Co.,Ltd.
Call Center: 02-577-5369 ฝ่ายขาย: 099-162-9559, 098-323-7908, 092-492-9929
Line ID: TessTraining
Facebook Page: ฝึกอบรมการขายและการบริการ Tess Training
Email: Contact.tesstr@gmail.com
Engine by MAKEWEBEASY