หลักสูตร สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลงานขายด้วย EXCEL อ.ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

หลักสูตร สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลงานขายด้วย EXCEL

หลักสูตร สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลงานขายด้วย EXCEL

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรเน้นทักษะที่เพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงานทั่วไปของสำนักงาน ที่ต้องใช้ทักษะในเรื่องการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel มาเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข ปรับแต่งกราฟ คำนวณความคุ้มค่า

ฝ่ายขาย เห็นว่าการอบรมจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการตัดสินใจ กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป และยังสามารถนำเสนอข้อมูลออกมาในรูปแบบที่ดูทันสมัย โดยสร้าง Dashboard หน้าจอที่สรุปข้อมูลทุกอย่างให้อยู่ในหน้าจอเดียว เพื่อให้ผู้บริหาร ดูข้อมูลแล้วเข้าใจได้ทันที รายงานสรุปยอดขายประจำปีแยกตามไตรมาสแยกตามสาขาต่าง ๆ ได้

วัตถุประสงค์

 • สามารถจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายด้วยเครื่องมือ Pivot Table
 • สามารถจำลองสถานการณ์ในการคำนวณ
 • สามารถวิเคราะห์การลงทุน (Promotion) ที่คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า
 • สามารถคำนวณหาคอมมิชชั่นในแบบต่างๆ
 • สามารถจัดทำข้อมูลนำเสนอได้ทุกมิติ (Chart)

Content

บทที่ ๑ พื้นฐานเรื่อง Database

 • ประเภทของข้อมูล (Text, Number, Date)
 • ความแตกต่างของ Database กับ Data Report
 • วิธีการออกแบบและการบันทึก Database ที่ถูกต้อง

บทที่ ๒ การใช้งาน Format as Table

 • วิธีการทำ Database ให้เป็น Format as Table
 • การตั้งชื่อ Table
 • Table Style Option

การใช้ Slicer ร่วมกับ Table

บทที่ ๓ การใช้งาน PivotTable

 • นำข้อมูลเข้าสู่ Pivot
 • การตั้งชื่อ Pivot
 • ส่วนประกอบของ PivotTable
 • การ Setting Layout Pivot Table Fields
 • การจัดรูปแบบตาราง Pivot
 • การจัดกลุ่มข้อมูล (Grouping)
 • การสรุปข้อมูล รายเดือน รายไตรมาส รายปี

การดูรายงานในมิติต่างๆ

บทที่ ๔ การคำนวณใน PivotTable

 • การใช้ฟังก์ชั่นสำเร็จรูป (เช่น Sum Average Max Min Count)
 • การสรุปโดยแสดงเป็น Percent ของยอด Grand Total
 • การดู Percent Change เช่น ยอดขายปีนี้เทียบกับปีก่อนว่าเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์
 • การดู Change เช่น ยอดขายเดือนนี้เทียบกับเดือนก่อนหน้ายอดเพิ่มหรือลดลงกี่บาท
 • การดู Ranking เช่น สรุปลำดับสินค้าที่ขายดี โดยแสดงลำดับด้วยการดูยอดสะสม

การใช้งาน Calculate Field

บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ Conditional Formatting ร่วมกับ PivotTable

 • Data Bars
 • Icon Set
 • การใส่สูตรกำหนดเงื่อนไข Formatting ด้วยตัวเอง

Time วันที่ 2

บทที่ ๖  การใช้งาน PivotChart

 • ส่วนประกอบของ PivotChart
 • การสร้าง Chart ในรูปแบบต่างๆ ประโยชน์ของกราฟแต่ละประเภท
 • การเลือกใช้งานกราฟแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับมุมมองของการดูข้อมูลต่างๆ

บทที่ ๗ 8  การสร้าง Dynamic Dashboard ด้วย PivotTable and PivotChart

 • หลักการจัดเรียงกราฟในหน้า Dashboard
 • การประยุกต์ใช้ Slicer and Timeline
 • การตั้งค่า Slicer เพื่อเชื่อมโยงและควบคุมหลาย Pivot (Report Connection)

การปรับสีให้กับ Slicer

 • การตั้งค่า View เพื่อการนำเสนอ (No Gridlines and No Heading)
 • แก้ไขกรณี Error หรือ ต้องการซ่อนค่า 0
 • ฟังก์ชั่น GETPIVOTDATA
 • การสร้าง Relative Label ใช้งานร่วมกับกราฟ

การ Update ข้อมูลและการ Refresh ข้อมูล

บทที่ ๙ ปรับแต่งการใช้งาน PivotTable ด้วย Scenario

การประยุกต์ใช้งาน Sparkline Chart Groups ร่วมกับ Pivot

 • การตั้งค่า View เพื่อการนำเสนอ (No Gridlines and No Heading)
 • แก้ไขกรณี Error หรือ ต้องการซ่อนค่า 0
 • ฟังก์ชั่น GETPIVOTDATA
 • การสร้าง Relative Label ใช้งานร่วมกับกราฟ

การ Update ข้อมูลและการ Refresh ข้อมูล

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ7000 บาท/ 2วัน (ไม่รวม VAT)

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย POWERPOINT อย่างมืออาชีพ (CREATING PROFESSIONAL PRESENTATION WITH POWERPOINT)

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย POWERPOINT อย่างมืออาชีพ (CREATING PROFESSIONAL PRESENTATION WITH POWERPOINT)

June 25 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการจัดการเก็บ และบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING

June 27 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม ADOBE ACROBAT PRO ในสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (EFORM) และวิเคราะห์ข้อมูล

June 28 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน EXCEL อย่างมืออาชีพ (PROFESSIONAL MICROSOFT EXCEL)

หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน EXCEL อย่างมืออาชีพ (PROFESSIONAL MICROSOFT EXCEL)

July 18 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (DOCUMENT CONTROL) ทุกระบบ

July 23 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom
หลักสูตร HACCP REQUIREMENTS : HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT REV.5

หลักสูตร HACCP REQUIREMENTS : HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT REV.5

September 25 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

หลักสูตรอื่นๆ

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.