ทุกหลักสูตร สามารถเชิญวิทยากรไปอบรมที่บริษัทท่านได้ (InHouse Training)

หลักสูตร การจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

November 28฿2500 - Online Zoom

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

November 30 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿2500 - Online Zoom

หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP REVISION 5

December 15 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿2500 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 7 WASTE FOR COST REDUCTION

December 21 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿2500 - Online Zoom

หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0 (SMART Logistic 4.0)

December 22฿2500 - Online Zoom

หลักสูตร การเขียน FLOW CHART ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

January 10, 2024 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย POWERPOINT อย่างมืออาชีพ (CREATING PROFESSIONAL PRESENTATION WITH POWERPOINT)

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย POWERPOINT อย่างมืออาชีพ (CREATING PROFESSIONAL PRESENTATION WITH POWERPOINT)

January 11, 2024 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

January 26, 2024 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO

February 13, 2024฿2500 - Online Zoom

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.