ทุกหลักสูตร สามารถเชิญวิทยากรไปอบรมที่บริษัทท่านได้ (InHouse Training)

หลักสูตร เทคนิคการจัดการเก็บ และบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING

December 15 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 อ.ประภาภรณ์

December 15 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล (DATA SCIENCE)

January 10, 2024 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿2500 - Online Zoom

หลักสูตร การเขียน EMAIL ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่

January 12, 2024฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม ADOBE ACROBAT PRO ในสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (EFORM) และวิเคราะห์ข้อมูล

February 23, 2024 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ADOBE PHOTOSHOP CS6 FOR TECHNIQUES ฝึกปฎิบัติจริง

March 14, 2024 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.