หลักสูตร Proactive Service Mind ทักษะบริการเชิงรุก

หลักการเเละเหตุผล

การให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องการใช้สำหรับมัดใจลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความผูกพัน แต่การให้บริการที่ปราศจากความเข้าใจในพฤติกรรมลูกค้า ทำให้ลูกค้ามองเห็นว่าไม่มีความแตกต่างในแต่ละองค์กร การบริการในยุคนี้จึงต้องปรับความคิดใหม่ให้เท่าทันและเข้าใจลูกค้า การบริการปกติทั่วไปจึงต้องปรับเป็นเชิงรุก เพื่อให้เรียนรู้การยกระดับบริการแบบประยุกต์ให้เกิดเป็นการบริการที่ส่งมอบให้มากกว่าเฝ้ารอ การบริการจึงไม่ใช่แค่แนวคิด แต่เกี่ยวข้องกับสภาวะอารมณ์ บุคลิกภาพ ความเข้าใจในงานอีกด้วย การสร้างความผูกพันในยุคใหม่จึงต้องเริ่มจากปรับบริการเชิงรับเป็นเชิงรุก

ดังนั้น Proactive Service Mind การบริการเชิงรุก จึงเป็นการปรับแนวคิดการบริการให้เกิดความทันสมัยมากขึ้น เน้นการสร้างประสบการณ์เชิงรุก ผูกพันกับความรู้สึกพึงพอใจของลูกค้าจึงจะสามารถมัดใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปรับแนวคิดการบริการให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับพฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบัน
 2. พัฒนาแนวทางและกระบวนการบริการอย่างเป็นขั้นตอนในการสร้างบริการใหม่ๆ
 3. เพื่อพัฒนาไอเดียในการสร้างบริการที่ดีเพื่อให้เกิดความประทับใจ
 4. เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและตอบสนองบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
 5. เข้าใจหลักการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำในแบรนด์และตัวผู้ให้บริการได้อย่างพึงพอใจ
 6. พัฒนาเทคนิคการบริหารเวลาเชิงประสิทธิภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

หัวข้อการบรรยาย

9:00-10:30

 • การบริการเชิงรุก Proactive Service mind ความสำคัญของงานบริการที่ไม่ควรมองข้าม
 • ทัศนคติและแนวคิดบริการ สู่การพัฒนาบริการทุกมิติ
 • 4 องค์ประกอบความเป็นเลิศในงานบริการ
 • ระดับความต้องการบริการของลูกค้า
 • Voice of Customer และการฟังความต้องการของลูกค้า
 • Workshop การค้นหาความต้องการของลูกค้า

กิจกรรม วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่สื่อสารกับเรา

10:45-12:00

 • บริการที่ยกระดับไปสู่การทำงานเชิงรุกแบบตรงใจลูกค้า
 • Service Mind สู่ Proactive Service Mind
 • มารยาทการบริการเชิงรุกในการบริการลูกค้า
  • บุคลิกท่าทางและมารยาทในงานบริการที่ดี
  • การใช้คำพูดและการสื่อสารเชิงรุกที่เหมาะสม
 • Workshop การประยุกต์แนวคิดจาก Service Mind สู่ Proactive Service Mind

13:00-14:30

 • Service Excellent สู่การบริการที่ตรงใจลูกค้า
 • หลักการสร้างบริการให้ตรงใจ
 • พฤติกรรมลูกค้า (Customer Behavior) ในงานบริการ
 • การออกแบบบริการ 3 ขั้นตอนให้ตรงใจลูกค้าของเรา
 • Workshop การออกแบบบริการแบบ Service Excellent เพื่อสร้างความประทับใจ

14:45-16:00

  • หลักการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและการทำงานบริการที่เป็นสุข
  • การจัดการและแบ่งเวลาในงานบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • การวางแผนเวลาในการทำงานเพื่อให้เกิดความสุขจากก้นบึ้งของหัวใจ
  • สรุปการบรรยาย

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หลักสูตร SERVICE MIND ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

June 24 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

หลักสูตร ปลุกพลังใจกระตุ้นการขาย

June 25 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom
หลักสูตร Digital Marketing ขายออนไลน์ยุคใหม่เพิ่มยอดขายทุกมิติ

หลักสูตร DIGITAL MARKETING ขายออนไลน์ยุคใหม่เพิ่มยอดขายทุกมิติ

June 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร นักขายที่ปรึกษายุคใหม่ ให้ได้ยอด

June 28 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING แบบที่ปรึกษาการขาย

June 28 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร พัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย KAIZEN

July 12฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

July 18฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น

July 19฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ขายอย่างมืออาชีพ

July 19 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

July 22฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.