หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายให้พนักงานขาย

โดยอาศัยหลักของการให้คำปรึกษา รับฟัง แนะนำ จนเจอสาเหตุของอุปสรรคและทำการปลดล๊อคศักยภาพนั้นๆ การโค้ชจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่มีลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนในแต่ละกระบวนการ ยิ่งกับนักขายหรือทีมขาย ที่ถือว่าเป็นทีมหลักในการหารายได้เข้ามาในองค์กร การโค้ชทีมขายจะต้องเริ่มต้นจากการเชื่อใจกันทั้งสองฝ่ายจึงจะประสบกับความสำเร็จในการโค้ชได้

ดังนั้นผู้ทำการฝึกฝนทักษะการโค้ชจึงเปรียบเสมือนกำลังรับฝีมือเพื่อการปลุกปั้นทีมงานขายให้แสดงศักยภาพที่สำคัญออกมาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นและสร้างสรรค์ โดยการโค้ชยังสามารถเพิ่มระดับของความเชื่อใจอันจะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอีกด้วย

วัตุประสงค์
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดและทักษะการ Coaching
– เป็นการสร้างทักษะในการ Coaching ที่เป็นแนวทางสู่การพัฒนาตัวเองให้เป็น Coach ที่ดี
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนการสอนงาน เพื่อพัฒนาทีมงานขายได้
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอนงานได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

หัวข้ออบรม
9:00-10:30
• ความเข้าใจในหลักการโค้ช
• การโค้ชและกรอบแนวคิดของการจัดโปรแกรม
• การเปลี่ยนแนวทางความคิดและบทบาทของ Coach
• ความเข้าใจและหน้าที่ของการ Coaching
• การวิเคราะห์ทีมขายของตนเอง
• Workshop วิเคราะห์ทีมขายและจัดกลุ่มเพื่อ
เตรียมการ Coach

ทักษะการโค้ช
• ขั้นตอนการ Coach และทักษะที่สำคัญ (พร้อม workshop ย่อย)
• การสร้างความเข้ากันได้ (ยอมรับกันและกัน)
• การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (ทิศทางสิ่งที่กำลังจะทำร่วมกัน)
• การรับฟังอย่างตั้งใจ (การรับฟังเชิงลึกสิ่งที่อยู่ในใจ)
• การใช้คำถามทรงพลัง (การตั้งคำถามผลักดัน)
• การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (ฟังผล)

• การเตรียมความพร้อมในการโค้ช (Preparation)
• การพัฒนาการโค้ชตามกระบวนการ GROW Model
• แก่นของกระบวนการโค้ชตาม GROW Model
• หัวใจสำคัญของการโค้ชอย่างเป็นกระบวนการ การทำบันทึกการพัฒนา
• Workshop การฝึกฝนกระบวนการ Coach 1/1

• Workshop การฝึกฝนกระบวนการ Coach 1/2
• การตอกย้ำในสิ่งที่ดีให้ทีมขาย
• วิธีการชมและการตอบสนองเพื่อเพิ่มความเชื่อใจ
• กรณีศึกษาของการสร้างความสัมพันธ์
– สรุปการบรรยาย

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(โปรโมชั่นอบรม 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน) เฉลี่ยนท่านละ 1,875 บาท

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หลักสูตร ปลุกพลังพิชิตการขายด้วยหัวใจบริการ

November 29 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ

December 4 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร นักขายที่ปรึกษายุคใหม่ ให้ได้ยอด

December 6 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Online Zoom

หลักสูตร SERVICE MIND ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

December 7 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล

December 7 @ 9:00 น. - 16:00 น. 3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ปลุกพลังใจกระตุ้นการขาย

December 11 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อ.ประเสริฐ

December 13 @ 9:00 น. - December 14 @ 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อ.ประเสริฐ

December 14 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿2500 - Online Zoom

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

December 18 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย

December 19 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.