หลักสูตร พัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย KAIZEN

หลักการเเละเหตุผล

ในการทำงานสิ่งสำคัญที่สุดคือ ความไม่หยุดนิ่งในสิ่งที่กำลังทำ เพราะมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้และเติบโตยิ่งขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด มีหลายองค์กรที่มองเรื่องของการทนทำงานจนคุ้นเคย กลายเป็นความพอใจและยึดติดหลักการทำงานนั้น โดยไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีการ ดังนั้นการจะพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้จึงต้องมีความตั้งใจ เปิดกว้างและนำแนวคิดของ KAIZEN มาใช้ในการพัฒนาในงานของตน เพื่อเป็นการลดปัญหาในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพของงานให้มากขึ้น ลดความสูญเสียที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ดังนั้นแนวคิด การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดด้วย KAIZEN จึงมีความสำคัญที่เปรียบได้กับอนาคตขององค์กร เพราะเมื่อทุกคนมุ่งความสำคัญในการพัฒนาอย่างมีขั้นตอนก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานแนวคิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทราบถึงขั้นตอนในการดำเนินการในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกระบวนการทำงานอย่างมีขั้นตอนและถูกวิธีรวมถึงวิเคราะห์อุปสรรคและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการบรรยาย

9:00-10:30

การทำงานที่หยุดอยู่กับที่

 • วิเคราะห์การทำงานของตนเองด้วยคำถามสำรวจมุมมองการทำงาน (คุณคิดอย่างไรกับงานที่คุณทำ)
 • พื้นฐานการคิดของคนทำงาน 2 แบบ ที่แตกต่างกัน
 • กับดักคนทำงานที่คาดไม่ถึง จิตวิทยามนุษย์ที่อาจทำให้คุณหยุดพัฒนา
 • ความสำคัญของการปรับปรุงงาน
 • แนวคิดในการปรับปรุงงานด้วยไคเซ็น KAIZEN

10:45-12:00

KAIZEN กับความเกี่ยวข้องในการทำงาน

 • การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์จากการเปลี่ยนวิธีการเพื่อลดความสูญเสีย
 • ความสูญเสียเจ็ดประการ 7 Waste
 • Workshop แยกคำพูดในหัว เพื่อฝึกจิตใจให้คิดปรับปรุง

13:00-14:30

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานด้วย KAIZEN

 • การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา Fishbone Diagram
 • การค้นหาปัญหาด้วย WHY WHY Analysis
 • หลักการวิเคราะห์งานร่วมกัน ด้วยกิจกรรม Community of Practice
 • Workshop ฝึกการใช้เครื่องมือเพื่อนำไปสู่การกำหนดปัญหา

14:45-16:00

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • Workshop ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาไปสู่การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 • Case Study การใช้ KAIZEN ที่สมบูรณ์เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไร้ที่สิ้นสุด
 • สรุปการบรรยาย

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

March 5 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ขายอย่างมืออาชีพ

March 8 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อ.ประเสริฐ

March 12 @ 9:00 น. - March 13 @ 16:00 น.฿7500 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ

March 19 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อ.ประเสริฐ

March 21฿2500 - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายให้พนักงานขาย

March 21 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿2500 - Online Zoom
หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

March 26฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

March 27 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ปลุกพลังพิชิตการขายด้วยหัวใจบริการ

April 3 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร SERVICE MIND ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

April 9 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.