หลักสูตร ปลุกพลังใจกระตุ้นการขาย

วัตถุประสงค์

➢ เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในเส้นทางของการเป็นนักขายหัวใจนักสู้

➢ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสายอาชีพที่อาจพบเจออุปสรรคในการทำงาน

➢ เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นจากการทำงานร่วมกันกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง

➢ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติในการทำงานอันดีเพื่อส่งเสริมการทำงานที่สมบูรณ์

➢ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีทักษะทางการคิดเชิงบวกและสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้การทำงานมีความเปลี่ยนไปมาก หากเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา เพราะพฤติกรรมของลูกค้ามีความสมัยใหม่มากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น ลูกค้าจึงมุ่งหาความเป็นมืออาชีพในทุกด้านจากผู้ทำงาน การทำงานในยุคนี้จึงเผชิญกับปัญหาไม่เว้นแต่ละวัน จะเห็นได้ว่าเมื่อคนทำงานด้านการขายต้องมานั่งวุ่นวายกับปัญหาของในงาน อาจส่งผลให้การทำงานลดทอนประสิทธิภาพลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และที่หนักกว่านั้นคือการทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหา หมดไฟ ทำงานไปเรื่อยๆ เหมือนงานทั่วไป ซึ่งเป็นปัญหาในอนาคตหากขาดซึ่งความรู้สึกที่เป็นแรงผลักดันจากผ่านใน การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมาจากภายในด้วยวิธีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นถึงสิ่งสำคัญที่แท้จริง เพื่อขับเคลื่อนแนวทางความคิดไปสู่แนวทางการปฏิบัติอย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่องค์กรสามารถจะนำไปปฏิบัติได้ โดยยึดถือแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการทำงานของพนักงานขายให้ถูกต้อง และถ้าหากองค์กรส่งเสริมพนักงานด้วยความมุ่งมั่น พนักงานขายที่มีแต่ความคิดเชิงลบและท้อแท้กับปัญหาตรงหน้าจะหมดไปทำให้พนักงานขายที่อยู่กับองค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระและสามารถตอบโจทย์ทุกรูปแบบของลูกค้าได้ทุกข้อ

นักขาย ผู้ฝ่าฟันความสำเร็จ

 • ศักยภาพการขายเกิดบนแรงใจ
 • ความเป็นจริงของการทำงานขายที่มีความสำเร็จ
 • อุปสรรคที่ไร้พลังใจ เกิดจากอะไร
 • Workshop อุปสรรคในใจของคุณ

ปลุกพลัง สร้างฝันให้เป็นจริง

 • กฎสร้างพลัง จุดพลิกเกมชีวิตสู่การสู้ไม่ถอย
 • Case Study การพลิกชีวิตสู่ความสุนกไปกับสิ่งนั้น
 • Workshop ความเปลี่ยนแปลง แรงแม่เหล็กของการปะทุพลังใจ

Proactive Selling เทคนิคการขายสร้างพลังใจ

 • รู้ใจลูกค้าเร็วก็ขายไว
 • พลังแห่งการเริ่มต้นพิชิตอุปสรรค
 • การตัดสินใจซื้อของลูกค้า ความลับพฤติกรรม
 • Customer Behavior พฤติกรรมลูกค้าในการตัดสินใจซื้อยุคนี้เปลี่ยนไปอย่างไร
 • Workshop: การขายที่รู้จักลูกค้าสร้างความสำเร็จ

ทักษะการเก็บข้อมูลลูกค้าสู่การนำเสนอ

 • Customer Insight เทคนิคการเก็บข้อมูลลูกค้าเชิงพฤติกรรม
 • ความต้องการ 5 รูปแบบ Customer needs
 • เทคนิคการนำเสนอสินค้าแบบตรงใจ
 • Workshop นำเสนออย่างรู้ใจ

สรุปการบรรยาย

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(โปรโมชั่นอบรม 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน) เฉลี่ยนท่านละ 1,875 บาท

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หลักสูตร SERVICE MIND ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

June 24 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

หลักสูตร ปลุกพลังใจกระตุ้นการขาย

June 25 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom
หลักสูตร Digital Marketing ขายออนไลน์ยุคใหม่เพิ่มยอดขายทุกมิติ

หลักสูตร DIGITAL MARKETING ขายออนไลน์ยุคใหม่เพิ่มยอดขายทุกมิติ

June 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร นักขายที่ปรึกษายุคใหม่ ให้ได้ยอด

June 28 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING แบบที่ปรึกษาการขาย

June 28 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร พัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย KAIZEN

July 12฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

July 18฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น

July 19฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ขายอย่างมืออาชีพ

July 19 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

July 22฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.