หลักสูตร ปลุกพลังพิชิตการขายด้วยหัวใจบริการ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์กรกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาการแข่งขันและมีทางเลือกสูง พนักงานในยุคปัจจุบันจึงจะต้องมีการพัฒนาทักษะการคุยกับลูกค้า การบริการและวิเคราะห์ความต้องการ แบบเป็นคู่คิดที่ดีของลูกค้าเพื่อนำเสนอในสิ่งที่ดีและตอบโจทย์ลูกค้าให้ตรงตามความต้องการ รวมถึงการติดตามลูกค้าเพื่อให้เกิดโอกาสในการขายให้กับองค์กร

ดังนั้นหลักสูตรปลุกพลังพิชิตการขายด้วยหัวใจบริการ จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกคิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์พนักงานที่กำลังอยู่ในยุคของการแข่งขันที่รุนแรง โดยพนักงานยังสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดสร้างความยั่งยืนเคียงคู่ลูกค้าตลอดไป

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมความเข้าใจในเส้นทางการทำงานบริการและขายในยุคปัจจุบัน
 • เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานขาย
 • เพื่อสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับไปส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นการพัฒนากระบวนการบริการและขายในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
 • พัฒนาระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยการสร้างจุดสัมผัสที่เข้าถึงลูกค้าแบบรู้ใจ

 

หัวข้อบรรยาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริการและการการขาย

 • ความหมายของงานบริการ
 • การปรับและสร้างพื้นฐานความเข้าใจแก่การบริการที่ดี
 • หัวใจจิตอาสาของนักบริการ
 • หลักปฏิบัติของงานบริการที่สร้างคุณค่า

สุดยอดบุคลิกภาพและความพร้อมของผู้ให้บริการที่ดี

 • บุคลิกภาพที่ดีในการสื่อสารและเข้าหา
 • ลูกค้า 4 ประเภท
 • เทคนิคบริการอย่างตรงใจในแบบมืออาชีพ
 • Workshop การบริการกับลูกค้า 4 ประเภท

ความกล้าสู่การขายที่ประสบความสำเร็จในแนวทางของมืออาชีพ

 • การขายคือการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
 • กระบวนการขายสู่การตัดสินใจซื้อบริการ
 • เปิดการขายและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Customer Insight
 • เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการ
 • Workshop การใช้เทคนิคตั้งคำถามเปิดการขาย

หลักการนำเสนอแบบไม่บังคับขาย

 • ทำไมถึงปิดการขายยาก อุปสรรคที่คนขายมักพลาด
 • ขั้นตอนการนำเสนอที่สร้างคุณค่าในสินค้า
 • เทคนิคการนำเสนอที่ดีมุ่งเน้นปิดการขาย
 • Workshop การนำเสนอที่ตรงใจ

สรุปการบรรยาย

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(โปรโมชั่นอบรม 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน) เฉลี่ยนท่านละ 1,875 บาท

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หลักสูตร พัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย KAIZEN

February 28฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร SERVICE MIND ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

March 4 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

March 5 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ขายอย่างมืออาชีพ

March 8 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024 อ.ประเสริฐ

March 12 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ

March 19 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อ.ประเสริฐ

March 21฿2500 - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายให้พนักงานขาย

March 21 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿2500 - Online Zoom
หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

March 26฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

March 27 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.