หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

หลักการเเละเหตุผล

การสื่อสารคือ สิ่งสำคัญของมนุษย์ที่ใช้ในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะสร้างโอกาสของความสำเร็จได้อย่างมากมาย เพราะการสื่อสารที่ถูกต้อง ถูกหลักการและถูกใจจะทำให้เกิดความเข้าใจได้มากกว่าการสื่อสารปกตินั้นเอง จึงเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นมักมีการสื่อสารไม่ผิดพลาดนั้นเอง

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถดึงเทคนิคต่างๆ ในการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างชำนาญ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ประเภทของสารจากเทคนิคการฟังเชิงลึกเพื่อตีความสำคัญได้อย่างดี
 4. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการสื่อสารโน้มน้าวเพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กร

หัวข้อการบรรยาย

หลักการสื่อสารมุ่งเน้นประสิทธิภาพ

 • ทัศนคติของผู้สื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 • หลักการในการสื่อสาร SMCR
 • คุณภาพของการสื่อสารที่ดีที่ทำให้การทำงานมีความสำเร็จ
 • Workshop การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือ ผู้รับเข้าใจ

อุปสรรคใหญ่ของการสื่อสารที่ทำให้เกิดปัญหา

 • การฟังเชิงลึกสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
 • เทคนิคการฟังเชิงลึกเพื่อจับประเด็นสำคัญ
 • ลำดับและขั้นตอนการสื่อสารเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
 • เทคนิคเสริมดีๆ ช่วยทำให้เข้าใจได้เร็ว
 • Workshop การฟังเพื่อจับประเด็นและตีความ

ประเภทของคนในการสื่อสาร 4 ประเภทเพื่อการทำงานเป็นทีม

 • ประเภทของคนตามหลัก DISC
 • ลักษณะของแต่ละบุคคลในการสื่อสาร
 • การสื่อสารที่เหมาะสมกับคนแต่ละแบบ
 • เทคนิคการสร้างข้อได้เปรียบในการสื่อสารเพื่อให้ถูกใจคน
 • Workshop การสื่อสารที่ตรงประเด็นและตรงใจคน

สรุปการบรรยาย

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

March 5 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ขายอย่างมืออาชีพ

March 8 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อ.ประเสริฐ

March 12 @ 9:00 น. - March 13 @ 16:00 น.฿7500 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ

March 19 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อ.ประเสริฐ

March 21฿2500 - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายให้พนักงานขาย

March 21 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿2500 - Online Zoom
หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

March 26฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

March 27 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ปลุกพลังพิชิตการขายด้วยหัวใจบริการ

April 3 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร SERVICE MIND ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

April 9 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.