รวมหลักสูตร อ.ประเสริฐ

วิทยากรด้านการขาย การบริการ

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024 อ.ประเสริฐ

July 19฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ขายอย่างมืออาชีพ

July 19 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

หลักสูตร SERVICE MIND ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

July 23 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายให้พนักงานขาย

July 24 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿2500 - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

July 25 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ปลุกพลังพิชิตการขายด้วยหัวใจบริการ

July 26 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

July 30฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom
หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

August 5฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING แบบที่ปรึกษาการขาย

August 6 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อ.ประเสริฐ

August 14 @ 9:00 น. - August 15 @ 16:00 น.฿7500 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

ความเชี่ยวชาญ

 • พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ

 • ขายอย่างเซียนด้วยกลยุทธ์การขายแนวใหม่

 • ปลุกเร้าพลังการขายให้เป็นนักขายขั้นเทพ

 • บุคลิกภาพในการนำเสนอเพื่อการขายที่น่าประทับใจ

 • บุคลิกภาพนักขายมืออาชีพ

 • บุคลิกภาพการสื่อสารและการยอมรับกุญแจสู่ความสำเร็จในงานขาย

 • ความลับสู่การเป็นสุดยอดนักขาย

 • สูตรลับการขายหน้าร้านทรงประสิทธิภาพ

 • พัฒนาทักษะการขายสู่นักขายมืออาชีพ

 • การขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจ (Consultative Selling)

 • การบริหารการขายในชีวิตประจำวัน

 • การวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายทะลุเป้า

 • ขายและบริการลูกค้าอย่างไรให้โดนใจ

 • เข้าใจลูกค้า เข้าใจตลาด เพื่อสร้างโอกาสในการขาย

 • การบริหารลูกค้ารายสำคัญให้ประสบความสำเร็จ

 • การจัดการปัญหาด้านการขาย

 • 7 Effective Selling Skills

 • ทักษะการออกบูทขายอย่างสร้างสรรค์

 • การขายและบริการ’ สู่การเป็นสุดยอด “นักขาย”

 • กลยุทธ์การหาและบริหารลูกค้าใหม่สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

 • การพัฒนาระบบงานขายเชิงกลยุทธ์

 • การพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ

 • นักออกแบบกลยุทธ์การขาย

 • กลยุทธ์การวางแผนการขาย

 • เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการขายของคุณ

 • การตลาดและการขายเชิงรุก

 • การวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายทะลุเป้า

 • พัฒนาทักษะการสอนงานสู่การเป็นผู้นำทีมขายที่มีประสิทธิภาพ

 • เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เทคนิคการขายสำหรับนักขายที่ปรึกษา

 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง

 • การบริการจากใจที่เป็นเลิศ

 • กลยุทธ์การบริการให้เข้าถึงหัวใจลูกค้า

 • การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 • จิตวิทยาการให้บริการของหัวหน้างาน

 • การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์ CRM

 • การขายและการบริการลูกค้าอย่างไรให้โดน

 • บริการอย่างเหนือกว่าด้วย Service Mind

 • CRM & CEM กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์อันเลิศ

 • การบริการเชิงรุกเพื่อความเป็นเลิศ

 • เทคนิคการบริการขั้นเทพ

 • การสร้าง Service Storyในงานบริการ

 • การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ

 • การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียน Call Center

 • การแสดงและควบคุมท่าทางในการให้บริการ Service Action

 • ครอบครองใจลูกค้าด้วยการบริการที่ตรงใจ Beyond Customer Expectation

 • สุดยอดการบริการด้วยใจต่อยอดการแสดงออกต่อลูกค้า

 • Service Management บริหารการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

 • สร้างกลยุทธ์การบริการเพื่อกระตุ้นยอดขาย

 • Service for advantage พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ

 • ปิดการขายและโน้มน้าวใจทรงประสิทธิภาพ

 • เทคนิคการขายสินค้าราคาแพง

 • เทคนิคการขยายฐานลูกค้าใหม่

 • เทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ

 • จิตวิทยาและศิลป์การโน้มน้าวใจลูกค้า

 • เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการ

วีดีโอการอบรม อ.ประเสริฐ

ภาพการอบรม อ.ประเสริฐ

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.