หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ ดังนั้นแล้วองค์กรควรมีความเข้าใจการบริการก่อนจะเริ่มบริการ การบริการจึงหมายถึง การปรับตัวเพื่อประสานงานร่วมกับลูกค้าที่มีความหลากหลายทางความต้องการและต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการหลายมิติ การบริการทั่วไปไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ โดยเฉพาะหากขาดการใส่ใจในความรู้สึกให้บริการ องค์กรจึงต้องสรรหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด เพื่อความมั่นคงในองค์กร

สิ่งที่จะได้รับ

1) ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการ และแนวทางในการให้บริการที่ถูกต้อง

2) ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศและการต่อยอดงานบริการแบบไร้ร้อยต่อ

3) ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานของตนเองได้

4) ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าและการตอบสนองที่ตรงใจ

5) ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

6) ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย

หัวข้ออบรม

บทที่ 1 แนวคิดการบริการ การบริการที่ดีเป็นอย่างไร (4.49 น.)

บทที่ 2 เข้าใจมุมมองลูกค้าในการมองงานบริการ (9.04 น.)

บทที่ 3 ทักษะบริการและครองลูกค้าอย่างได้ใจ (7.05 น.)

บทที่ 4 พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้ายุคใหม่ (7.49น.)

บทที่ 5 ทักษะการครองใจลูกค้า (3.53 น.)

บทที่ 6 กฎการให้บริการยุคใหม่ (5.10 น.)

บทที่ 7 การยกระดับบริการให้ได้ใจ (4.49 น.)

บทที่ 8 Service Mind ไปสู่ Service Action (5.25 น.)

บทที่ 9 กรณีศึกษา Service Mind (7.59 น.)

แบบทดสอบผ่านการอบรม หากผ่านเกิน 80% ได้รับใบประกาศนียบัตร

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

VDO ตัวอย่างหลักสูตร

เรียนผ่าน VDO ช่องทาง YOUTUBE เปิดดูได้ตามสะดวก

ราคาปกติท่านละ 1,900 บาท

โปรโมชั่น 1,000 บาท (ไม่รวม VAT)

หากชำระเงินแล้วจะได้รับลิงค์ในการเข้าเรียน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.