หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หัวข้อการบรรยาย

  •     บทที่ 0 บทนำ (1.28 น.)

     บทที่ 1 ความหมายการสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า  (ุ6.16 น.)

  •        บทที่ 2 กระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน (6.25 น.)

     บทที่ 3 กรณีศึกษา ความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน (5.31 น.)

     บทที่ 4  สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน (ุ6.57 น.)

               บทที่ 5 ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ (ุ6.43 น.)

     บทที่ 6 กรณีศึกษา กฎเหล็กข้อห้ามในการเจรจากับลูกค้า

                               ความสุภาพน้ำเสียงการการเจรจา

                แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน (9.22 น.)

เรียนผ่าน VDO ช่องทาง YOUTUBE เปิดดูได้ตามสะดวก

ราคาปกติท่านละ 1,900 บาท

โปรโมชั่น 1,000 บาท (ไม่รวม VAT)

หากชำระเงินแล้วจะได้รับลิงค์ในการเข้าเรียน

ตัวอย่าง

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.