หลักสูตร เพิ่มพลังการขายด้วยเทคนิคจิตวิทยา NEURO SELLING

หลักการและเหตุผล

       ในโลกการขายที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ทั้งการขายออนไลน์ ที่เน้นยิงแอดรัวๆ กันอยู่ทุกวัน หรือแม้กระทั้งการขายแบบ FACE TO FACE แบบ BUSINESS TO BUSINESS (B2B) เน้นการบุกด้วยความสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้หากคุณเป็นผู้เสียเปรียบแต่แรก นั้นก็ไม่แปลกเพราะธุรกิจเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์และการเข้าถึงลูกค้าก่อนคนอื่น ZERO MOMENT OF TRUTH (ZMOT) ยอดขายจึงเป็นเรื่องของการเท่าทันในพฤติกรรมของคน หากองค์กรของเราต้องการจะฝ่าฟันสิ่งต่างๆ เหล่านี้เพื่อล่ายอดขายในแต่ละวัน นักขายในยุคนี้จะต้องรู้จักนำเอาจิตวิทยาการขายมาผนวกกับเครื่องมือเทคโนโลยีที่มีอยู่มากมายมาใช้ หลายๆ คนอาจจะนึกถึง D.I.S.C. หรือ กระทิง, หมี, อินทรี, หนู ที่หลายองค์กรเอามากำหนดรูปแบบของพฤติกรรมคน แต่นั้นก็ยังไม่บอกว่าจะได้มาซึ่งยอดขายหรือแม้กระทั่งวิธีการนำไปใช้ จึงทำให้ทฤษฎีไม่สามารถถูกนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลทำให้การอบรมไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งหากนักขายมีความเข้าใจที่แท้จริง ย่อมจะสามารถสร้างยอดขายได้อย่างแท้จริง ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์

       หลักสูตรนี้จะมาปลดล๊อคด้วยการบรรยายแบบจับมือปฎิบัติไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้นักขายมีทักษะที่ใช้ได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจหลักการทำงานของจิตวิทยาที่สร้างโอกาสขาย เพื่อนำไปสู่การออกแบบแนวทางการขายที่ดี
 • ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำเทคนิคจิตวิทยาไปประยุกต์ในการขายทั้งแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ รวมไปถึงการขายแบบB2B
 • ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิคการวิเคราะห์คนเพื่อทำการขายในแบบเฉพาะและเหมาะสมกับลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสขาย
 • ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการขายและบริการของตนเองให้เป็นแบบเฉพาะเพื่อปิดการขายอย่างรวดเร็ว

 

หัวข้อการบรรยาย

การขายเป็นเรื่องของคนซื้อมากกว่าคนขาย

 • โอกาสที่หายไปของการขายในโลกONLINE & OFFLINE
 • BUYING BEHAVIOR พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า
 • ขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมการซื้อ
 • WORKSHOP การวิเคราะห์อุปสรรคการขายในโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์

สมองการซื้อแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

วิธีขายที่ดีมาจากการกระตุ้นให้ลูกค้ารับรู้ก่อน

 • NEURO SELLING ขายเข้าสู่สมอง
 • สิ่งที่ช่วยกระตุ้นการรับรู้ของลูกค้า

O    การขายในโลกออนไลน์ที่เล่นกับผู้ซื้อ

O    การขายในโลกออฟไลน์ที่เล่นกับผู้ซื้อ

 • WORKSHOP ตั้งคำถามในงานตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนด้วยประสบการณ์และ CASE STUDY

ความแตกต่างของการขายที่รู้จังหวะและขั้นตอนที่ถูกต้อง

 • จิตวิทยาการเล่นกับสมองของมนุษย์เพื่อสร้างวิธีขายที่ปิดได้
 • การใช้หลักS>A>L>E> ในการกระตุ้นการขายเพื่อปิดการขาย
 • เทคนิคการกระตุ้นลูกค้าแต่ละแบบ
 • เทคนิคการสังเกตลักษณะเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในการปิดการขาย
 • การสังเกตลักษณะในรูปแบบONLINE และ OFFLINE
 • WORKSHOP สังเกตลูกค้าเพื่อปรับแนวทางสู่การปิดการขาย

การตอบสนองลูกค้า 4 ประเภทกับงานของเรา

ประเภทการตอบสนองที่ถูกต้องที่มีโอกาสปิดการขาย

 • เทคนิคการปิดการขายของลูกค้าแต่ละแบบ
 • WORKSHOP กรณีศึกษาลูกค้าทั้ง 4 แบบ
 • สรุปการบรรยาย

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.