หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใดที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหรือกลุ่มก็ตามในการนำเสนอ มีส่วนสำคัญโดยส่วนใหญ่ที่จะทำให้งานหรือโครงการต่างๆ ได้รับการยอมรับ ที่เกิดจากการขายความคิดให้โดนใจ ถ่ายทอดได้อย่าง ชัดเจน มีความเป็นไปได้ มีน้ำหนักพอ และถึงขั้นที่ทำให้งานหรือโครงการนั้น บรรลุผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย โดยทั่วไปนั้นการที่มีรูปแบบ เนื้อหา และคุณภาพของงานหรือโครงการที่มีประสิทธิภาพ และมีความน่าสนใจอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เป็นที่เพียงพอในการที่จะทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้ ซึ่งการที่จะทำให้งานหรือโครงการมีความน่าสนใจขึ้นมาอีกนั้นการนำเสนอก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีส่วนช่วยทำให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนปฏิบัติทำให้ผู้นำเสนอเกิดทักษะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1)ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้เป็น มีความเป็นไปได้ และมีน้ำหนักพอ

2)ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้นำเสนองาน

3)ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม

4)บุคลิกภาพที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอกทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

1)ทำอย่างไรให้ผู้ฟังเปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าหมายการนำเสนอ

***WORKSHOP : PRESENTATION PROBLEM

2)แนวคิดพื้นฐานและปัญหาการนำเสนองาน

3)หลักการขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจเพื่อการนำเสนองาน

4)เปิดและปิดการนำเสนออย่างไรให้ตื่นเต้น น่าสนใจและน่าติดตาม

5)ตั้งคำถามเตรียมการนำเสนอและกำหนดหัวข้อนำเสนอ

6)การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาก่อนนำเสนองาน (4C 1A)

7)บุคลิกภาพภายใน – การนำเสนองาน

–การสร้างความกล้า ขจัดความกลัว ก่อนขึ้นพูดนำเสนองาน

8)บุคลิกภาพภายนอก – การนำเสนองาน

–การสังเกตผู้ฟัง และสถานการณ์ เพื่อปรับการพูดให้เหมาะสม

–การพูด (จังหวะการพูด,การเลือกใช้คำพูดและภาษา,

   การใช้น้ำเสียง และเทคนิคการพูดจูงใจแบบมีส่วนร่วม)

***WORKSHOP :การพูดของเราเป็นแบบไหน?

–ภาษาท่าทางที่เหมาะสม ที่สะท้อนภาพแห่งความมั่นใจ

9)เทคนิคการตอบคำถามและรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า

      ***WORKSHOP (ฝึกจริง) พร้อมวิทยากรประเมินผลรายบุคคล

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ ที่เตรียมความพร้อมเป็นผู้นำเสนองาน

REMARKS :รบกวนผู้เข้าอบรมจัดเตรียมงานที่จะนำเสนอล่วงหน้าก่อนเข้าฝึกอบรม

ติดต่อสอบถาม

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.