หลักสูตร ทักษะเชิงรุกบุกเจาะลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสขาย 2023

หลักการและเหตุผล

       หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมเทคนิคการบุกเข้าหาลูกค้า เพื่อให้นักขายมีทักษะในการบุกแบบเชิงปฎิบัติ ซึ่งจะช่วยนักขายให้สามารถสร้างโอกาสในการขายได้ ในยุคที่องค์กรไม่สามารถมองได้แค่ลูกค้าเดิม องค์กรอาจต้องเพิ่มเติมโอกาสในการขายให้กับตนเอง โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยเจาะ ปรับโมเดลเพื่อให้เหมาะกับลูกค้าใหม่ เพราะโดยทั่วไปองค์กรส่วนใหญ่นั้นมักจะมีอัตราส่วนหาลูกค้าใหม่ค่อนข้างน้อย จึงเป็นเหตุผลที่ว่ากำไรขององค์กรลดลงและมีความเสี่ยงไม่รู้ตัว

ปัญหาและที่มาหลักสูตร

 • องค์กรส่วนใหญ่มีอัตราการเพิ่มลูกค้าใหม่เข้าฐานที่น้อย หากเปรียบเทียบกับลูกค้าเก่าที่ต่อราคาทุกปี จึงเป็นเหตุผลให้นักขายต้องมีส่วนในการเพิ่มฐานลูกค้าในอัตราที่สำเร็จมากขึ้น
 • การเข้าหาลูกค้าในปัจจุบันมีความยากเพราะถูกปิดกั้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการWORK FORM HOME การบุกลูกค้าในปัจจุบันจึงต้องอาศัยเครื่องมืออย่างอื่นมากกว่าการโทรนัดเพียงอย่างเดียว
 • การทำนัด ทำได้ยาก เพราะลูกค้าไม่รับนัดง่ายๆ ถ้าไม่จำเป็น เหตุผลที่ดีมากพอจึงเกิดการทำนัด
 • โอกาสการหาลูกค้าใหม่โตช้ายิ่งกว่าการเสียลูกค้าเก่าที่ต่อราคาลงทุกปี การได้ลูกค้าใหม่คือ ส่วนที่เป็นกำไรที่ช่วยเติมให้บริษัท
 • องค์กรอยากเพิ่มโอกาสขาย แต่เตรียมทักษะให้ทีมไม่ทัน การเตรียมให้แต่เนิ่นๆ จะทำให้ปรับตัวสอดคล้องได้ทันกับยุคที่แย่งลูกค้ากัน

 

เนื้อหาในการบรรยาย

การทำนัดลูกค้าที่ใช่และลูกค้าที่เกือบใช่

 • การวิเคราะห์ประเภทลูกค้าเพื่อปรับรูปแบบการเข้าไปนำเสนอ (MIND SET)
 • ขั้นตอนการสร้างSOLUTION ในการเข้าพบ
 • การทำนัดที่ไม่สำเร็จก่อผลเสียมากกว่าที่คิด
 • องค์ประกอบเครื่องมือในการทำนัดที่สำเร็จ (TOOLS SET)
 • CASE STUDY การเข้าพบลูกค้าพร้อมกับการนำเสนอ
 • WORKSHOP การสร้างองค์ประกอบการนำเสนอเพื่อลดการปฎิเสธ

HOW TO การทำนัด (SKILL SET)

 • รูปแบบการทำนัด (ทางโทรศัพท์,ทางEMAIL, การเข้าหาโดยตรง, การทำนัดทางออนไลน์)
 • เทคนิคและเงื่อนไขการทำนัดทางโทรศัพท์
 • CASE STUDY การทำนัดทางโทรศัพท์
 • เทคนิคและเงื่อนไขการทำนัดEMAIL
 • CASE STUDY การทำนัดทางโทรศัพท์
 • เทคนิคและเงื่อนไขการเข้าหาโดยตรง
 • CASE STUDY การทำนัดทางโทรศัพท์
 • เทคนิคและเงื่อนไขการทำนัดทางออนไลน์
 • CASE STUDY การทำนัดทางโทรศัพท์
 • WORKSHOP ฝึกทักษะการทำนัด
 • เสนอแนะ-จากวิทยากรเรื่องการทำนัด
 • สรุปการบรรยาย

หมายเหตุ ในการบรรยายนี้จะเป็นการฝึก MIND SET, SKILL SET จึงเรียนเนื้อหาแบบกระชับตัดเข้าส่วนที่สำคัญเท่านั้น

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.