รับบริการ Mystery Shopping, ลูกค้าปริศนา Mystery Shopper เพื่อตรวจสอบการบริการ

คือ ผู้ตรวจสอบการบริการโดยไม่เปิดเผยตัวตน หรือลูกค้าปริศนา Mystery Shopper นั่นเอง

ซึ่งทีมงานทุกคนก็ต่างได้รับการอบรมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริการ


เพื่อการตรวจ ประเมินผล และนำข้อมูลมาสรุปผล

เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้เหนือชั้นได้ดี

และยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นจะตามมาได้ในอนาคต

ทุกปัญหา มีทางแก้

ให้เรา บริษัท TESS Training จำกัด

เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ และพัฒนาไปด้วยกัน

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.