อบรมหลักสูตร #เทคนิคการปิดการขาย

โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.