อบรมหลักสูตร #เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารยุค4.0

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

โดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.