โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

อบรมหลักสูตร #การบริหารความเสี่ยง โดยอาจารย์พลกฤต โสลาพากุล วันที่ 4 กันยายน 2562

อัพเดตล่าสุด : 04 กันยายน 2562


 อบรมหลักสูตร #การบริหารความเสี่ยง

โดยอาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
วันที่ 4 กันยายน 2562
 
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน