อบรมSixSigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง อบรมวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.