ฝึกอบรมหลักสูตร ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงานโดยวิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ประกาศิต

วันที่ 18 สิงหาคม 2561

#บริษัทรับจัดฝึกอบรม #อบรมภายในองค์กร #อบรมภายนอกองค์กร #วิทยากรมืออาชีพ #อบรมโรงงาน #sixsigma #ระบบไฮดรอริก #5ส

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.