อบรมหลักสูตร #Finance for non finance การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช้ฝ่ายบัญชี โดยอาจารย์พลกฤต โสลาพากุล วันที่ 7 ตุลาคม 2562

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.