อบรมหลักสูตร เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback Evaluation Technique) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  โดย อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.