เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักการและเหตุผล

            การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้  จนกลายเป็นเรื่อง “รับคนผิดคิดจนบริษัทเจ๊ง”  เนื่องจากตอนรับสมัครพนักงานไม่ได้ใส่ใจและกลั่นกรองคนที่ต้องการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังไม่เคยคำนวณค่าใช้จ่ายว่าถ้าไม่รับพนักงานเข้าทำงานแล้วมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าหรือไม่ เช่น การเพิ่มภาระงานให้กับคนภายใน การเพิ่มศักยภาพคนทำงาน การจ้างเหมาภายนอก รวมถึงการเปิด OT บริษัทหลายแห่งที่ไม่ได้ให้ความสำคัญข้างต้น จึงอาจเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่มหาศาลตามมาจากการได้คนทำงานที่ไม่มีความสามารถเพียงพอ หรือมีพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคล เป็นกุนซือให้กับผู้บริหารเพื่อชี้ช่องทางสวรรค์ว่า ยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วพบว่าการรับคนใหม่เข้าทำงานเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ก็จะได้เรียนรู้ว่า แล้วคนที่อยากได้เขาอยู่ที่ใด มีวิธีการดึงดูดให้พวกเขามาสมัครงานกับเราได้อย่างไร และสุดท้ายจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับบริษัทเรา

วัตถุประสงค์ในการสัมมนา  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา

 1. ทราบและเข้าใจกระบวนการ และแนวคิดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 2. สามารถวิเคราะห์ต้นทุนของการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
 3. สามารถวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน และประสิทธิภาพของพนักงาน
 4. สามารถเลือกแหล่งสรรหา และเทคนิคการคัดเลือกพนักงานตรงกับสายงาน

หัวข้อในการสัมมนา

 1. ข้อควรพิจารณาก่อนรับสมัครพนักงาน
 2. ต้นทุนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 1. จริงหรือที่ต้องรับคน : ทางเลือกก่อนรับคนยังมีอีกมาก
 2. เทคนิคการสรรหาบุคลากร
 3. ช่องทางการสรรหา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. วิธีการคัดเลือกบุคลากร
 5. เทคนิคการคัดเลือกบุคลากร
 6. วิธีการคัดเลือกบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency based Interview)
 7. Workshopการสร้างเครื่องมือสัมภาษณ์ด้วยBI

วิทยากร   ดร. สันติชัย  อินทรอ่อน

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.