เทคนิคการขายพิชิตลูกค้าออนไลน์

หลักการและเหตุผล

 

ปัจจุบันหลายองค์กรมุ่งเน้นการใช้ออนไลน์ในการตอบโจทย์เข้าถึงลูกค้า โดยมองไปว่าหากออนไลน์เข้าถึงลูกค้าได้ก็สามารถที่จะพิชิตยอดขายได้ ทั้งๆ ที่ในความจริงการซื้อขายไม่เหมือนกันในแต่ละธุรกิจ สินค้าหรือบริการบางประเภทต้องการการตอบคำถาม ต้องการคำอธิบาย ดังนั้นออนไลน์จึงทำหน้าที่แค่สื่อให้ลูกค้าส่วนใหญ่รับรู้เท่านั้น แต่ไม่ได้ทำหน้าที่บังคับให้เขาซื้อ เต็มที่เราสามารถสื่อได้แค่โปรโมชั่นที่มี แต่หากเราเผยจนหมดเท่ากับการซื้อขายก็แข่งที่โปรโมชั่นอีก เพราะปราศจากความรู้สึกพอใจซื้อในขณะนั้น ทำให้การขายในยุคออนไลน์จึงต้องอัพเดทตนเองให้เท่าทันในการขายที่ต้องเข้าใจลูกค้าให้มาก

 

หัวข้อการบรรยาย

ขายออนไลน์ยุคใหม่ที่ตัดขาขายแบบยุคเก่า

ข้อได้เปรียบการขายออนไลน์

พนักงานขายและความเข้าใจกับลูกค้าที่เก่งข้อมูล

4 คุณสมบัติที่ลูกค้าอยากได้จากพนักงานขาย

กิจกรรม การมุ่งคุณสมบัติ 4 ด้านที่ส่งเสริมโอกาสขาย

ปัญหาส่วนใหญ่ที่การขายออนไลน์ไม่ไปถึงการปิดการขาย

5 ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในการขายออนไลน์แบบเลี่ยงไม่ได้

การแก้ไขปัญหาทั้ง 5 ข้อด้วย เทคนิคการขายปิดประตูออนไลน์

ลักษณะลูกค้าออนไลน์ 3 ขั้น

กิจกรรม วิเคราะห์ประเภทการซื้อของลูกค้า

เทคนิคการวิเคราะห์ต้นเรื่องการขาย 4 ประเภทลูกค้า

การขายกับ 4 ประเภทลูกค้าเพื่อนำเสนอได้ตรงใจ

การตอบโต้กับลูกค้าทั้ง 4 ประเภทเพื่อเนรมิตโอกาสทางการขาย

ประเภทคำถามของลูกค้าในแบบต่างๆ

กิจกรรม ตอบโต้พิชิตใจลูกค้าออนไลน์ด้วยเทคนิคการขายเฉพาะคน

โอกาสปิดการขาย สู่การสร้างความมั่นใจในการซื้อให้กับลูกค้า

ปัญหาก่อนการปิดการขาย ปัญหาใหญ่ของนักขาย

เทคนิคไม่พลาดกับการปิดประตูการขาย

3 เทคนิคปิดประตูการขายแบบจูงใจ

สรุปการบรรยาย

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.