หลักสูตร พื้นฐานออกแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

BASIC SOLID WORKS PARTS DESIGN

2DAY

      

ปัจจุบันการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลที่ใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม  เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้วิศกรออกแบบ สามารถออกแบบชิ้นส่วนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โปรแกรม SOLID WORKS เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของอุตสาหกรรม ที่จะนำมาช่วยออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ โดยโปรแกรมสามารถที่จะทำการออกแบบและแก้ไขชิ้นส่วนต่างๆ ได้ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาในการเรื่องสร้างชิ้นงานใหม่เมื่อเกิดการผิดพลาด อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถนำชิ้นส่วนมาประกอบกัน เพื่อช่วยตรวจสอบการผลิตจริงได้อย่างแม่นยำ ท้ายที่สุดโปรแกรมยังสามารถที่จะทำแบบสั่งผลิต เพื่อส่งไปผลิตชิ้นงานได้ตรงตามที่ออกแบบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำสูงมาก

       หลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 PART เพื่อให้ง่ายในการศึกษาเรียนรู้อย่างชัดเจน ใน PART 1 นี้จะกล่าวถึงเนื้อหาในส่วนของการสร้างวัตถุเบื้องต้นด้วย FEATURES ที่หลากหลายในการขึ้นรูปวัตถุ ในรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมถึงการเขียนและแก้ไขเส้นร่าง SKETCH ทำความเข้าใจในรูปแบบของ FULLY DEFINED SKETCH เพื่อให้การออกแบบชิ้นส่วนในนั้นมีความสมบูรณ์ สามารถที่จะไปต่อยอดในการสร้างชิ้นงานขั้นสูงใน PART ต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

–     สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการขึ้นรูปในระบบ 3 มิติ

–     สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการเขียน SKETCH ในรูปแบบของ FULLY DEFINED SKETCH

–     สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้คำสั่งพื้นฐานในการขึ้นรูปวัตถุ FEATURES

–     สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการแก้ไข SKETCH EDIT

–     สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการแก้ไข FEATURE EDIT

 

ระยะเวลาอบรม

ใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

 

เนื้อหาของหลักสูตร

  1. ทำความรู้จักกับSOLIDWORKS เรียนรู้หลักการพื้นฐาน และการเริ่มต้นใช้โปรแกรม SOLIDWORKS
  2. หลักการง่ายๆ ของการทำงานบนโปรแกรมSOLIDWORKS
  3. คำศัพท์ทั่วไปของโปรแกรมSOLIDWORKS ที่ควรทราบก่อนเริ่มใช้งาน
  4. แนวคิดในการเขียนแบบและการออกแบบวัตถุอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมSOLIDWORKS
  5. 2D SKETCHการเขียนแบบร่างเพื่อขึ้นรูปวัตถุและการให้ขนาดแบบมีความสัมพันธ์
  6. การสร้างชิ้นงานด้วยEXTRUDED BOSS/BASE – CUT
  7. การสร้างชิ้นงานด้วยREVOLVED BOSS/BASE – CUT
  8. การสร้างชิ้นงานด้วยSWEPT BOSS/BASE – CUT
  9. การสร้างชิ้นงานโดยคำสั่งLOFT BOSS/BASE – CUT
  10. การสร้างชิ้นงานโดยคำสั่งPATTERN CIRCULAR PATTERN / LINEAR PATTERN / MIRROR PATTERN

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

–     ผู้สนใจทั่วไป

–     นักเรียนนักศึกษา

–     วิศวกรนักออกแบบ ช่างเขียนแบบ

 

วิทยากร/อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์

       ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรในงานวิศวกรรม วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโดยโปรแกรมออกแบบทางด้าน 3 มิติ SOLID WORKS, AUTO DESK AUTOCAD 2D& 3D, AUTO DESK INVENTOR, AUTO DESK MECHANICAL DESKS TOP, AUTO DESK REVIT 3D BUILDING, SKETCH UP, RHINO

 

ราคาท่านละ 7,800 บาท/2วัน (ไม่รวม VAT)

หากมาหลายคนมีส่วนลดสอบถามได้ค่ะ

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรม สุขุมวิท 

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.