หลักสูตรอบรม : พิชิตตลาดดันยอดขายด้วยศาสตร์  “ยิ่งอยากขาย..ไม่ได้ขาย” ในยุคเศรษฐกิจถดถอยและเงินเฟ้อ

หลักการและเหตุผล

เคยสงสัยหรือไม่?? ทำไมยิ่งเน้นการขาย เพื่อให้ได้ยอดขายและเปิดคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่ ในยุคนี้ยากเย็นแสนเข็ญ.. แต่สินค้าของคู่แข่งกับมียอดขายโตทะลุเป้า.. คำตอบคือ “ศาสตร์กลยุทธ์ใหม่ ในยุคเศรษฐกิจถดถอยและเงินเฟ้อ ไม่ได้เน้นแค่ยอดขาย ด้วยการ HARD-SALE” ทุกธุรกิจ ย่อมมีหนทางที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาทางการค้าได้ เพียงแค่ต้องเข้าใจการประยุกต์เครื่องมือการตลาดและการขายให้ผสานกันลงตัว

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดสภาพคล่องจากยอดขาย, สร้างกลยุทธ์และเข้าใจพฤติกรรมตลาด และผู้ซื้อทั้งแบบ B2B, B2C, B2G ซึ่งหมดยุคสมัยของการเจรจาหรือการปิดยอดขายด้วยเทคนิคเดิมๆ อีกต่อไปในสภาวะการณ์เช่นนี้

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง ฟังเสียงร้องและความต้องการของผู้ซื้อ

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ ที่มากกว่าแค่ “การซื้อ-ขายสินค้า”

ระบบ INCENTIVE ยังจำเป็นอีกหรือไม่กับการขายยุคปัจจุบัน

“แบรนด์ใหม่ ไม่แข็งแรง” ใช่ว่าผู้ซื้อ-ลูกค้า จะไม่ต้องการ

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง DATA DRIVEN SALE-BUYER ปัจจัยการซื้อเพื่อเทคนิคการขาย

กลยุทธ์ CUSTOMER ANALYTICS และ CLASSIFY

ยกระดับพิชิตการขายด้วย SCIENCE OF CONTENT SELLING

วิธีการสร้าง LOYALTY EXPANSION ให้กับผู้ซื้อ-ลูกค้า

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง ทลายอำนาจต่อรองของผู้ซื้อ

BASKET MARKET เพื่อสร้าง CROSS & UP -SELL ทำได้จริงหรือไม่

เครื่องมือตลาดพื้นฐาน เพื่อสร้าง ENGAGEMENT และ CRM

กลยุทธ์การแสวงหาลูกค้าใหม่ ลงทุนน้อย แต่ขายได้นาน

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง เทคนิคเจรจาต่อรองทางการค้า

เทคนิค AGILE ขับเคลื่อนการตลาดด้วย ROI, KPI และ OKR

จิตวิทยาเข้าใจเกมส์กลยุทธ์การตลาดและการขาย

เทคนิค ELEVATOR-SALE เพื่อสร้างโอกาสเจรจา

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.