หลักสูตรอบรม : บูรณาการองค์กร สร้างยอดขายเชื่อมโลก DIGITAL TRANSFORMATION

หลักการและเหตุผล

โลกการขายสินค้าและบริการในตลาดทุกวันนี้, มีวิวัฒนาการที่ซับซ้อนมากขึ้น สิ่งหนึ่งเพราะเกิดจากการได้ผลกระทบของ DIGITAL DISRUPTION แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงวิกฤติแง่ลบเพียงอย่างเดียว. เราสามารถบูรณราการสร้างยอดขายด้วยการใช้ช่องทางดิจิตอล ที่ผู้ซื้อ-ลูกค้า-ผู้บริโภค ทุกวันนี้รับรู้และเกิดการแสวงหาผ่านทางออนไลน์ (ดิจิตอล) เป็นด่านแรกอย่างสิ้นเชิง

วัตถุประสงค์

สภาวะการแข่งขันในตลาดยุคธุรกิจดิจิตอล จำเป็นที่จะต้องวางแผนการขายและคัดสรรทีมงานที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดมูลค่าทางยอดขาย และสามารถแข่งขันในตลาดได้, ด้วยเหตุผลนี้วิธีการขายจึงแตกต่างและมีกลยุทธ์มากมายที่จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อเชื่อมโลกการค้าให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้จาก “ยอดขายที่สูงขึ้น”

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง ออนไลน์เติบโต และออฟไลน์เติบโตยิ่งกว่า

ขายอย่างไรให้สำเร็จ บนโลกการค้าออนไลน์-ออฟไลน์

วางแผนการขาย นำทางด้วย DIGITAL TRANSFORMATION

กลยุทธ์สร้างคุณค่า “ดึงจุดขายที่เป็นจุดแข็ง” เพื่อขายได้ง่ายกว่า

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง ทำการขายอย่างไร ให้โดนใจลูกค้า

การทำคอนเทนต์แมพ และฟันเนล เพื่อแยกกลุ่มลูกค้าก่อนขาย

วิเคราะห์ PERSONA เพื่อเตรียมเครื่องมือกลยุทธ์การขาย

การวางแผนการขาย (SALES ROAD-MAPPING)

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง “มัดใจผู้ซื้อ 10 วินาที” ด้วยเครื่องมือส่งเสริมการขาย

สร้าง TOCHPOINT เพื่อเชื่อมโยงการรับรู้สู่ปิดการขายจริง

กลยุทธ์ AGILE TEAM ลดวิกฤติสร้างโอกาสในตลาดเศรษฐกิจถดถอย

เทคนิคขายแบบ MENTION – ENGAGEMENT สู่ CRM EXPANSION

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง เจาะลึกแผนกลยุทธ์การขายด้วย COLLABORATIVE SELLING

ศาสตร์และทักษะของทีมงานฝ่ายขาย

เทคนิคการใช้เครื่องมือชั้นสูง PREDICTIVE ด้วย DATA ANALYTICS FOR SALE PLAN

COLLABORATIVE และความจำเป็นในยุคธุรกิจเศรษฐกิจถดถอย

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.