นวัตกรรมสินค้าเกษตร เพื่อการค้าระหว่างประเทศด้วย

กลยุทธ์ DIGITAL INNOVATION MARKETING

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

นวัตกรรม-กับโอกาสทางการค้าคืออะไร

การวิเคราะห์สร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตรทำอย่างไร

มาตรฐานของการฆ่าเชื้อเพื่อยกระดับกลุ่มสินค้า (อาหาร) ด้วยนวัตกรรมการผลิต

เรื่องของบรรจุภัณฑ์กับความเหมาะสมในตลาด

เปิดโลกการค้าเริ่มด้วย DIGITAL MARKETING

กระบวนการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์ทำได้อย่างไร

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.