หลักสูตร “การใช้ BIG DATA เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อยุคเงินเฟ้อ”

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจยุคปัจจุบัน ล้วนเจออุปสรรคทางด้านเงินเฟ้อพุ่งตัวอย่างก้าวกระโดด และพฤติกรรมผู้ซื้อ-ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการค้าออนไลน์มากขึ้นและตอบสนองความจำเป็น เนื่องจากผู้บริโภคอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าถึงการค้า,สร้างการรับรู้ และก่อให้เกิดรายได้ต่อธุรกิจทุกระดับได้ง่ายขึ้น แต่สำหรับยุคของการแข่งขันออนไลน์ ที่มีผู้ประกอบการหลากหลายระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือรายย่อยจะมีปริมาณมากขึ้นอย่างทวีคูณ แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆกับไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการให้ผู้เริ่มต้นก้าวสู่การเป็น “นักวางแผนการตลาดและธุรกิจคือดิจิตอล เข้าใจถึงเครื่องมือและบริหารจัดการเกี่ยวการนำเครื่องมือทางด้าน BIG DATA และ เครื่องมือการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ ให้เกิดห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว ที่สามารถเติบโตและแก้ไขปัญหาผู้ซื้อยุคเงินเฟ้อ

 

หัวข้ออบรม

  1. รู้จักประเภทของBIG DATAและการนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ

เวลา 09.00 – 10.30

บรรยายเรื่อง คำสำคัญและประเภทของ BIG DATA ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

ความสำคัญของ BIG DATA และการวิเคราะห์ข้อมูลสู่ภาคธุรกิจ

การสร้างและการนำ BIG DATA มาใช้ด้วยตนเอง

แนวทางและเครื่องมือ และเทรนด์ใหม่ๆ บนโลกการค้าออนไลน์

เวลา 10.30 – 12.00

บรรยายเรื่อง กลยุทธ์การสร้างความสำคัญจากออนไลน์สู่ CRM

การดึงและสร้างคอนเทนต์จากผลิตภัณฑ์ ทำได้อย่างไร

การวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการสร้าง MENTION และ ENGAGEMENT

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

  1. การใช้เครื่องมือทางด้านCUSTOMER ANALYTICSเพื่อเชื่อมโยงออนไลน์ และออฟไลน์

เวลา 13.00 – 14.30

สร้างความเข้าใจตลาดผู้ซื้อยุคเงินเฟ้อด้วย CUSTOMER ANALYTICS

ขั้นตอนของผู้ซื้อด้วยแผน CUSTOMER DECISION PROCESS

การนำ GOOGLE KEYWORD PLANNER มาประยุกต์ใช้จับ “เทรนด”

กลยุทธ์การดึงสู่ CRM STRATEGY MANAGEMENT

เวลา 14.30 – 16.00

ประโยชน์ของเครื่องมือ SOCIAL LISTENING TOOLS

เพื่อสร้างความเข้าใจผู้ซื้อยุคเงินเฟ้อ

รู้จักและเข้าใจการใช้เครื่องมือ SOCIAL LISTENING ANALYTICS

การ PREDICTIVE ข้อมูลและเชื่อมสู่ PRESCRIPTIVE เพื่อแก้ไขธุรกิจยุคเงินเฟ้อ-ค่าครองชีพสูง

การพยากรณ์และแนวโน้มพฤติกรรม เพื่อวางแผนธุรกิจ-การตลาด

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.