หลักสูตร การเตรียมตัวสู่การทำ DIGITAL TRANSFORMATION ธุรกิจ

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นในเรื่องของการค้าออนไลน์มากขึ้นและตอบสนองความจำเป็นของผู้บริโภคอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากผู้บริโภคอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าถึงการค้า,สร้างการรับรู้ และก่อให้เกิดรายได้ต่อธุรกิจทุกระดับได้ง่ายขึ้น แต่สำหรับยุคของการแข่งขันออนไลน์ ที่มีผู้ประกอบการหลากหลายระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือรายย่อยจะมีปริมาณมากขึ้นอย่างทวีคูณ แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆกับไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการให้ผู้เริ่มต้นก้าวสู่การเป็น “นักการค้าธุรกิจยุค DIGITAL TRANSFORMATION” เข้าใจถึงเครื่องมือและบริหารจัดการเกี่ยวการร้านค้าออนไลน์, เครื่องมือการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ ที่มีการนำเครื่องมือ DIGITAL & TECHNOLOGY อันหลากหลายมาสอดประสานด้วยนวัตกรรมข้อมูลทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้อย่างมั่นคง

หัวข้ออบรม

  1. องค์ประกอบผลกระทบและโอกาสยุคDIGITAL TRANSFORMATION

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง นวัตกรรมดิจิตอลกับโอกาสการค้า

เทคโนโลยีดิจิตอลในยุค METAVERSE และการก้าวกระโดดของภาคธุรกิจ

สื่อและนวัตกรรมดิจิตอลต่อการวางแผนธุรกิจ

เปิดโลก MARTECH ประโยชน์จากการใช้เครื่องมือในภาคธุรกิจ

เวลา 10.30 – 12.00     บรรยายเรื่อง DATA-DRIVEN & DIGITAL PLATFORM

หน้าที่และบทบาทของ DATA-DRIVEN แต่ละประเภท

กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล

DIGITAL & TRANSFORMATION ในภาคธุรกิจระดับ SME

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

  1. การวางแผนเข้าถึงตลาดและผู้ซื้อด้วยกลยุทธ์เครื่องมือดิจิตอล

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง CUSTOMER JOURNEY ANALYSIS

การค้นหา BIG DATA และแปลงเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ

การใช้ SOCIAL LISTING TOOLS และเครื่องมือบนโลกดิจิตอล

วางแผนธุรกิจและการตลาดด้วย CUSTOMER JOURNEY MAPPING

เวลา 14.30 – 16.00     บรรยายเรื่อง การ TRANSFORMATION ธุรกิจในยุค DIGITAL

                    เปลี่ยนแปลง CUSTOMER EXPERIENCE ของผู้บริโภค

เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล

                    สิ่งที่ควรพิจารณาในการทำ DIGITAL TRANSFORMATION จากข้อมูลทางธุรกิจ

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.