หลักสูตร :“กัมพูชา” Brand Royalty โอกาสการค้าหรือไม่

                วิเคราะห์กัมพูชากับประเทศอื่นๆ ใน CLMV

ทำไม SME จึงอยากเข้าตลาดกัมพูชา

                ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าแบรนด์ไทย (ปัจจุบัน)

                โอกาสหรืออุปสรรค ตลาดที่ไม่จำกัด “แบรนด์”

                การแบ่งโครงสร้างและระดับตลาดในกัมพูชา

                กลยุทธ์แผนการตลาดที่มีศักยภาพในยุคปัจจุบัน

                รายละเอียดพิธีการและเงื่อนไขทางการค้า

                หลักการคำนวณโครงสร้างราคาให้แข่งขันได้ในตลาด

                การเจรจากับคู่ค้า ปัญหาหลักในธุรกิจ SME

                องค์ประกอบการวิเคราะห์เลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ

                กรณีศึกษาสิ่งที่ต้องเจอในการทำธุรกิจ “กัมพูชา”

วิทยากร : อาจารย์วรเกษมสันต์ (ขวัน)

 ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

_________________

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.