หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย BUSINESS ANALYTICS

ความสำคัญ

การพัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย BUSINESS & MARKETING ANALYTICS ในยุค DIGITAL COMMUNICATION DISRUPTION จะทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากเราจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด,  BUSINESS & MARKETING ANALYTICS เป็นการวิเคราะห์ในหลายแง่มุม ทั้งด้านลูกค้า สินค้า และคู่แข่ง  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เช่น ลูกค้าเป้าหมาย (TARGET CUSTOMER), พฤติกรรมลูกค้าเป้าหมาย (CUSTOMER PERSONA TARGET), ลักษณะการซื้อ ,วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และ การวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและการตลาด ประเมินความเสี่ยง ประเมินผลตอบรับเพื่อนำไปสร้างกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งสามารถทำได้ทั้งผู้ที่มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจหรือขยายธุรกิจออกไปได้มากยิ่งขึ้นด้วย

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง วิเคราะห์ผู้บริโภคและอิทธิพลสื่อยุค DIGITAL DISRUPTION

วิเคราะห์พฤติกรรม “คน” และลูกค้าเป้าหมาย

จิตวิทยาและกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการและซื้อผลิตภัณฑ์ด้วย CPD

รู้จักเครื่องมือการตลาดยุคใหม่เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง รู้จักหน้าที่และประโยชน์ของเครื่องมือสื่อสารใหม่แห่งยุค 2022

รู้จักประเภทของสื่อดิจิตอลและเข้าใจถึง DATA TECHNOLOGY

เจาะลึกและรู้จริงช่วงเวลาและสื่อยอดนิยมสำหรับสร้าง MENTION & ENGAGEMENT

SOCIAL LISTENING TOOLS เครื่องมือเข้าใจ “ผู้บริโภค” ด้วยการสื่อสารออนไลน์

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง CUSTOMER JOURNEY & DIGITAL TOUCHPOINT สื่อสารให้ตรงกลุ่ม

CUSTOMER JOURNEY กับบทบาทของนักการตลาดดิจิตอลเพื่อการสื่อสารผู้บริโภค

เรื่องของ MARKETING ANALYTICS สำหรับภาคธุรกิจ

ยกระดับแค่คอนเท็นต์ สู่ CONTENT SELLING เทรนด์การค้าดิจิตอลยุคใหม่

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง DIGITAL MARKETING TRENDS

6 STEP สำหรับการตลาดดิจิตอล

กลยุทธ์ MOTIVATE PROCESS และปัจจัยการซื้อ

สรุปประเด็น DATA ANALYTICS กับบทบาทขั้นพื้นฐานธุรกิจยุคดิจิตอล

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.