กลยุทธ์บริหารทีมขายเพิ่มยอดขาย

โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

รหัสคอร์ส SM.M04

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันที่ผู้บริหารทีมขายส่วนใหญ่มักจะมีความเข้าใจในการบริหารทีมเพียงการกระจายเป้าแล้วฝากความหวังให้กับทีมขายเป็นคนไปปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างยอดขาย ทำให้ผู้บริหารอาจไม่สามารถคาดหวังยอดขายมหาศาลได้ ยิ่งความเข้าใจในรูปแบบการบริหารในปัจจุบันไม่ได้ช่วงให้ทีมขายทำงานได้ง่ายขึ้นจึงกลายเป็นเรื่องท้าทายผู้นำทีมอย่างมาก ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ต้องเค้นศักยภาพให้มากขึ้นเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งที่เข้มแข็ง ซึ่งทำให้ผู้นำต้องเข้าใจสถานการณ์ให้เร็วและแก้ปัญหาของทีมให้เป็นระบบจึงจะสามารถสร้างยอดขายมหาศาลให้กับทีมได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหารทีมขายมีความเข้าใจในการปั้นทีมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

เป็นการพัฒนาทีมงานขายอย่างเป็นระบบ

เป็นการสร้างความพร้อมให้กับทีมขายเพื่อจัดทัพกับการสร้างยอดขาย

เพื่อให้ผู้บริหารทีมขายได้ทำความรู้จักกับแนวทางและสไตล์การขายของทีมขายตนเอง

เพื่อเป็นการสร้างยอดขายผ่านการพัฒนาทีมงานขายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ทีมขายได้มีความเข้าใจถึงวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อบรรยาย

การเพิ่มศักยภาพของงานขายด้วยการจัดระบบ

เพิ่มพนักงานหรือเพิ่มศักยภาพ อันไหนดีกว่ากัน

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมขาย

คุณสมบัตินักขายในทีมของคุณที่ควรมี

วิธีทดสอบศักยภาพพนักงานขายในทีมของคุณ

WORKSHOP ทีมของคุณเป็นนักขายทั้งหมดหรือไม่

กลไกการขายสมัยใหม่ในยุค 2021

ก่อนวางเป้าหมายควรศึกษาสไตล์การขายของทีมก่อน

สไตล์การขายในปัจจุบันที่ทีมควรทำความเข้าใจก่อนการขาย

การขายเชิงกลยุทธ์แบบเพิ่มมูลค่า

กระบวนการขายเชิงกลยุทธ์

WORKSHOP การสร้างความเข้าใจเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการขายเพิ่มมูลค่า

การวางเป้าหมายของทีมและองค์ประกอบอื่น

รูปแบบทั่วไปที่ใช้ในการวางเป้าหมาย

ปัญหาที่เป้าหมายถึงบ้างไม่ถึงบ้าง

การวางแผนการขายร่วมกับทีมเพื่อออกแบบแนวทางสร้างยอดขาย

CASE STUDY, SHARING, BRAIN STORM

WORKSHOP การวางแผนร่วมกับทีมในการเจาะลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย

การบริหารทีมขายเพื่อให้เกิดความผูกพันกับทีมขาย

การล่อเป้าด้วยคอมมิชชั่นอาจไม่ตอบโจทย์

การใช้เวลาไปกับการพัฒนาสิ่งรอบด้านข่วยทีมขาย

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีมขายเพื่อนำมาต่อ ยอดขายในอนาคต

การติดตามเพื่อพัฒนาให้ถึงเป้าหมาย

สรุปการบรรยาย

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.