โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training เทคนิคการอ่านใจลูกค้า อ.วัชรินทร์

ราคา 3900 บาท


 

เทคนิคการอ่านใจลูกค้า

 

หลักการและเหตุผล

 

สมัยนี้หรือสมัยไหนๆ คงหลีกเลี่ยงการซื้อ-ขายไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งสินค้าหรือบริการก็ตาม ซึ่งการซื้อขาย ทำให้เกิดบทบาทเพิ่มขึ้นมา 2 บทบาท นั่นคือ บทบาทการเป็นผู้ซื้อ หรือผู้บริโภค และอีกบทบาทคือ ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อเกิดการซื้อ-ขาย จะต้องเกิดการเจรจาและต่อรองขึ้นมา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัดที่สุดของบทบาทผู้บริโภค

ดังนั้นความสำคัญของบทบาทของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ จึงมีความสำคัญไม่แพ้กัน และเพื่อเป็นความอยู่รอดของผู้ขายนั้น แต่ละท่านจะมีกลยุทธ์ และ เทคนิคการขายที่แตกต่างกันไป ซึ่งสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งนั้นคือ “เทคนิคการอ่านใจลูกค้า” เพื่อให้การซื้อ-ขายนั้นสมบูรณ์แบบ ได้รับกำไรตามอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ หรือสุดท้ายแล้วไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบจนเกินไป

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านใจลูกค้าจากท่าทาง น้ำเสียงของผู้บริโภค              

2. เพิ่มทักษะการปรับใช้คำพูดในบทสนทนาที่อยู่ในขั้นตอนการซื้อ-ขาย            

3. เพิ่มความสามารถและทักษะของผู้ขายที่ดี เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจนั้นๆ

 

เนื้อหาการบรรยาย  เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

ระยะเวลาการเรียน                                         

1 วัน แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าและบ่าย เวลา 9.00-16.30 น.                   

เกณฑ์การวัดผล                                         

กิจกรรมเดี่ยว และ กลุ่ม : การกล้าแสดงออก กล้าตอบคำถาม และการมีส่วนร่วม 

 

รายละเอียดหลักสูตร                                   

แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ                                  

1. ทฤษฎีเทคนิคการอ่านใจลูกค้า ช่วงเช้า 9.00-12.00 น.     

2. ต่อทฤษฎีและกิจกรรมกลุ่ม ช่วงบ่าย 13.00-16.30 น.                    

เนื้อหาหลักสูตร                                           

1.    การเปิดบทสนทนาเริ่มการซื้อ-ขาย                           

2.    การใช้คำพูด การตอบคำถามจากผู้บริโภค                         

3.    เทคนิคการสังเกตปฏิกิริยา ภาษากายจากผู้บริโภค              

4.    เทคนิคการอ่านน้ำเสียงการตอบรับของผู้บริโภค              

5.    การแก้สถานการณ์ เพื่อดึงเข้าสู่การปิดการขาย             

6.    กิจกรรม Work shop                                  

 

ประวัติ อ.วัชรินทร์ จัตุชัย

การศึกษา ระดับปริญญาตรี : คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และการอาหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประสบการณ์ด้านการทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ

: การทำงานด้านการเป็นอาจารย์และวิทยากร

: วิทยากรประจำบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สอนที่ปรึกษาด้านการขายทั่ว ประเทศ : อาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กร และ SME ต่างๆทั่วประเทศ

ประสบการณ์ด้านการบรรยาย

: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด -วิทยากรบรรยายหลักสูตร Toyota Sales Exellent บรรยายด้านการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และการนำชมรถ -วิทยากรบรรยายหลักสูตร toyota Sures บรรยายด้านการเจรจาต่อรอง การวางกลยุทธ์

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน