โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารทีมงาน (THE PSYCHOLOGY IN PEOPLE MANAGEMENT) อ.พลกฤต

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารทีมงาน

(The Psychology in People Management)

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

       งานแต่ละประเภทหากทำคนเดียวก็ยากที่จะสำเร็จ หากมีคนมาช่วยก็ทำก็อาจจะสำเร็จได้เร็ว แต่หากคนที่เข้ามาทำงานร่วมกันหลายคนก็จะคงจะหลีกหนีไม่พ้นกับคำว่า “ความคิดต่าง ความเห็นก็ต่าง” ถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็คงอยากที่จะสำเร็จ  แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีหนทางแก้ไข แต่การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็คงไม่พ้นหัวหน้างาน หรือผู้ที่บทบาทในการบริหารทีม โดยผู้บริหารทีมนั้นจะต้องมีจิตการบริหารขั้นสูง หรือจำเป็นต้องรู้หลักแห่งการบริหารทีม เพื่อสามรถนำพาทีมไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มคุณค่าสายงานการบริหารด้วยทีมที่ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพ

       หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารทีมงาน นี้มุ่งเน้นการบรรยาย และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเน้น Workshopเพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับนำความรู้จากห้องอบรมไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.    เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจการนำหลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารคน

2.    เพื่อพัฒนาจิตวิทยาในการสร้างลักษณะผู้นำแก่ตนเอง (Leadership)

3.    เพื่อเรียนรู้เทคนิค และทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

•     กลุ่มผู้นำทุกระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected of the result)

1.    สามารถใช้จิตวิทยาในการบริหารคนกับผู้คนที่แตกต่างกัน ให้สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานความแตกต่างเพื่อสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.    สามารถใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารทีม การสร้างแรงจูงใจ จนสามารถเป็นทีมงานที่ทรงประสิทธิภาพ ( Teamwork)

3.    การนำเครื่องมือต่างๆไปใช้ในการบริหารคน การบริหารทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร เช่น เครื่องมือ DISC,หน้าต่าง 4 บาน,เครื่องมือ IQ EQ AQ MQ SQ, เครื่องมือการสื่อสารแบบ Ho-Ren-So เป็นต้น

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

บทที่ 1 จิตวิทยาการบริหาร

•     ว่าด้วยเรื่อง Vision, Mission  ขององค์กร

•     แนวคิดจิตวิทยาการบริหารคนยุค 4.0 (Psychology 4.0)

•     เรียนรู้กลุ่มวัยทำงาน เพื่อปรับตัว (The Generation in the workplace)

•     เรียนรู้พฤติกรรมคนผ่านเครื่องมือ DISC และหน้าต่าง 4 บาน

•     การพัฒนา 5 ทักษะ (IQ EQ AQ MQ SQ)

•     กิจกรรม ผ่านเครื่องมือ (โค้ชด้วยการ์ด)

บทที่ 2 การบริหารทีมงานสู่ความเป็นเลิศ

•     4 ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาทีมงาน

    ความเป็นผู้นำ

    การวางเป้าหมายของทีม

    การสื่อสารแบบ Ho-Ren-So

    การสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน

•     การพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริหารงาน บริหารคน ( Point of Development)

•     บทบาทการให้คำปรึกษาทีม (consultant)

•     สรุปการเรียนรู้

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรม สุขุมวิท 

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน