โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 71 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 125 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร เคล็ดลับสู่ การเสริมสร้าง “ประชาคมองค์กร” ยุคใหม่อย่างยั่งยืน

ราคา 3900 บาท


หลักสูตร เคล็ดลับสู่ การเสริมสร้าง “ประชาคมองค์กร” ยุคใหม่อย่างยั่งยืน

(Organizational  Community  Competencies)

 

ความเข้าใจพื้นฐาน “ประชาคมอาเชี่ยน” (AEC)                 

ศักยภาพ “องค์กรยุคการแข่งขัน”

สัญลักษณ์ “ความเป็นยุคใหม่” และ “มืออาชีพ”

กิจกรรมกลุ่ม  :  ประเมิน  “Vision”

Mission”  และ  “Core  Value”  พร้อม สรุปผล                       

เคล็ดลับ  :  กระบวนการเสริมสร้าง “ประชาคมองค์กรยุคใหม่อย่างยั่งยืน”

ค้นหา  “ประชาคมทรัพยากรบุคคล” ยุคใหม่และมืออาชีพ

กิจกรรมกลุ่ม :  ประเมิน “อัจฉริยภาพ 6Qs”

กิจกรรมกลุ่ม :  ประเมิน  “วิสัยทัศน์” “พันธกิจ” แล“ค่านิยม”                                    

องค์ประกอบ “มาตรฐานความพร้อม”

การพัฒนาประชาคมองค์กรอย่างยั่งยืน  เพื่อการแข่งขัน

กิจกรรมกลุ่ม  :   ประเมิน  และ  สรุปผลQ & A

 

วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์ 

อดีต ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน),เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัดเลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

อบรมเวลา 09.00-16.00 น.

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน