โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1596 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (15 ส.ค. 65 /9-12น.) อ.ประเสริฐ

ราคา 1500 บาท


การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ  

รหัสคอร์ส SM.B04

 หลักการและเหตุผล

            ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะบ่งบอกได้ถึงรายรับที่องค์กรจะได้หรือสูญหาย พนักงานขายจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างไรให้เกิดคำว่าลงตัว เกิดการตัดสินใจซื้อ หากจะกล่าวว่าพนักงานขายเก่งไม่เก่งต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนเจรจาก่อนการปิดการขายนี้ก็ว่าได้ จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องใช้เทคนิคการเจรจาเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้ายอมจบการขาย โดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า

           ดังนั้นหลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่งทำให้พนักงานคิดและตระหนักถึงมุมมองในฐานะลูกค้าและมีความเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้ามีความกังวล เพื่อที่จะแก้ไขให้การขายเกิดความเข้าที่และลงตัวตอบสนองความต้องการทั้งกระบวนการตลอดไป

 

วัตถุประสงค์

·      เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง 

·      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน

·      เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา

·      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

 

หัวข้อการอบรม

·      การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด

·      กฎการเจรจาต่อรอง สำหรับนักขาย Gen Y

·      Gen Y อย่างเรา เจรจาอย่างไรให้ได้ผล

·      กลยุทธ์การครองเกมเจรจา ด้วยหลัก 3 ประการ

·      กลยุทธ์ในการเจรจาที่มีประสิทธิผล

·      อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา

·      กิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพในการเจรจา”

·      เทคนิคสุดยอดการเจรจา

·      เคล็ดลับการเจรจาให้ชนะแบบล้านเปอร์เซ็นต์

·      เทคนิคเสนอขายให้ได้ชัวร์

·      เทคนิคปิดการขายประเภทต่างๆสำหรับ Gen Y

·      เนรมิตประตูแห่งการปิดการขาย

·      การปิดการขายด้วยกระบวนการ

·      การปิดการขาย 7 เทคนิค ปิดเพื่อชัยชนะ

·      กำหนดประเภทลูกค้าเพื่อการปิดการขาย

·      วางกลยุทธ์รูปแบบทางการขาย

·      การใช้ประโยคสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า

·      เทคนิคสุดท้ายการสร้างสิ่งที่จับต้องได้เพื่อปิดการขายอย่างสมบูรณ์

 วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการฝึกปฏิบัติ

 

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

 

อบรม 9.00-12.00 น.

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวม VAT)

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills