โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

Mystery Shopper ตรวจสอบการบริการ

ราคา 0 บาท


รับบริการ Mystery Shopping, ลูกค้าปริศนา Mystery Shopper เพื่อตรวจสอบการบริการ

 

คือ ผู้ตรวจสอบการบริการโดยไม่เปิดเผยตัวตน หรือลูกค้าปริศนา Mystery Shopper นั่นเอง

ซึ่งทีมงานทุกคนก็ต่างได้รับการอบรมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริการเพื่อการตรวจ ประเมินผล และนำข้อมูลมาสรุปผล

เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้เหนือชั้นได้ดี

และยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นจะตามมาได้ในอนาคต

 ทุกปัญหา มีทางแก้

ให้เรา บริษัท TESS Training จำกัด

เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ และพัฒนาไปด้วยกัน

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน