หลักสูตร การนำเสนอด้วย POWERPOINT อย่างเซียน

1) ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง

2) เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม

3) ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร

4) Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร

5) การตกแต่ง Powerpoint ให้โดนใจผู้ฟัง

6) การจัดองค์ประกอบให้น่าสนใจ

7) ตัวอย่าง Powerpoint ที่งดงามจากทั่วโลก

8) Slide Master คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

9) เทคนิคต่างๆ เช่น รูปภาพ ตาราง กราฟ เป็นต้น

10) Workshop ฝึกปฏิบัติ

ราคาท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

สถานที่อบรม: ศูนย์ฝึกอบรม TESS TRAINING (WORKSPACE โชคชัย4)

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.