หลักสูตรสำหรับการขายในปี 2020 เหมาะสำหรับนักขายทุกคน

 “หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่ สู่การสร้างความเหนือชั้น”

วัตถุประสงค์

-ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการขายยุคใหม่ที่เน้นข้อมูลเป็นสำคัญ

-การวางแผนและการสร้างโอกาสทางการขายจากการประเมินลูกค้า

-ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผนงานขายที่มีโอกาสสำเร็จ

-ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการวางแผนงานขายให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

-ผู้เข้าอบรมจะสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในหาลูกค้าใหม่ได้

-ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์เพื่อลดข้อผิดพลาดของแผนการขาย

หลักการและเหตุผล

การสร้างยอดขายไม่ใช่เรื่องง่ายหากนักขายยังพุ่งไปหาลูกค้าโดยปราศจากการสร้างข้อได้เปรียบทางด้านข้อมูล ในยุคนี้ไม่เหมาะมากนักหากนักขายจะเดินทางโดยปราศจากการวางแผนเพราะทำให้เสียทั้งเวลาและโอกาส นักขายมืออาชีพหลายท่านจึงให้ความสำคัญกับการวางแผนงานขายของตนเองเพื่อให้สามารถบรรลุผลได้โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด แล้วจะวางแผนงานขายอย่างไรละ? คำตอบอยู่ในคอร์สนี้แล้ว

ดังนั้นหลักสูตร หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่ สู่การสร้างความเหนือชั้น จึงได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มองถึงเป้าหมายในการทำงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและสามารถทุ่มเทวางแผนการทำงานได้อย่างเห็นผลเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของตนเองและองค์กร

หัวข้อการบรรยาย

9.00-12.00

การตั้งเป้าสู่ยอดขาย หัวใจสำคัญของนักขาย

ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและการวางแผนก่อนการขาย

บทบาทหน้าที่ของนักขายสู่การวางระบบการขายที่สร้างข้อได้เปรียบ

ปัจจุบันกับการขายที่มีโอกาสคลาดเคลื่อน

หลักการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการขาย

WORKSHOP บทบาทการวิเคราะห์ข้อมูลการขายที่ต้องนำมาประยุกต์

กระบวนการวางแผนในงานขายภาพเชิงวิเคราะห์

การจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าในการวางแผนงานขาย

ข้อมูลและการวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้า เพื่อนำเสนออย่างเหมาะสม

WORKSHOP การจัดเตรียมแนวทางการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

13.00-16.00

การเตรียมข้อมูลงานขายเพื่อสร้างโอกาสในการขายให้ทีมขาย

การนำข้อมูลเพื่อมากำหนดเป็นแนวคิดเพื่อเสนอการขายอย่างเหนือชั้น

ขั้นตอนการนำข้อมูลมาเสนอเป็น PRODUCT VALUE

WORKSHOP เสนอการขายที่ดีด้วยการตอบสนองที่ตรงใจ

การติดตามงานขายและหลังงานขาย

เทคนิคการต่อยอดเชิงการติดตามแบบสร้างสัมพันธ์

กฏการสร้างสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดี

เทคนิคการสร้างฐานลูกค้าที่ดีในแบบนักขายมืออาชีพ

สรุปบรรยาย

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.