หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลสำหรับผู้บังคับบัญชา

 

ในชีวิตการทำงานของบุคลากรระดับบังคับบัญชานั้น ต้องสื่อสารแทบจะตลอดเวลา ไม่ว่าจะพูดคุยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกน้อง การทำความเข้าใจลูกน้อง การแก้ไขปัญหาในการทำงาน หรือเรื่องใดก็ล้วนแต่ต้องอาศัยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล หากแต่การสื่อสารก็ยังหลายเป็นปัญหาหนึ่งของบุคลากรที่ทำหน้าที่บังคับบัญชาคนทำงาน อันควรได้รับการฝึกอบรมพัฒนา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (OBJECTIVES)

ภายหลังจากการเรียนรู้ครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมเรียนรู้จะมีการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้

  • ความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายพฤติกรรมตามพื้นนิสัยที่แตกต่างกัน 4 แบบของคนทำงาน
  • ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำคัญของการสื่อสารแบบ 2 สร้างสำหรับการทำงานเป็นทีม                              (สร้างความสัมพันธ์-สร้างผลงานที่ดี)
  • การเลือกแนวทางการสื่อสารด้วยการพูด การฟังและการปฏิบัติอื่นกับเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้างาน                                                       ที่มีความแตกต่างกันในรูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
  • ทักษะในการสื่อสารด้วยการพูด การฟังและการตั้งคำถามเพิ่มขึ้น
  • การสำรวจข้อเด่นข้อด้อยในการสื่อสารของตน และระบุความต้องการปรับปรุงการสื่อสารของตนเองได้

เนื้อหาของหลักสูตร

หัวข้อเรียนรู้ :

คุณค่าความสำคัญของการสื่อสารรสำหรับผู้บังคับบัญชา

คุณค่าความสำคัญของการสื่อสารแบบ 2 สร้าง

     – สร้างสัมพันธ์

     – สร้างผลงาน

พฤติกรรมตามช่วงวัย (เจนเนอเรชั่น) ที่ต่างกันของคนทำงาน

     กิจกรรมกลุ่ม : แนวทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับคนทำงานแต่ละช่วงวัย

ทำความเข้าใจพฤติกรรมตามนิสัย 4 แบบของคนทำงาน พร้อมทดลองประเมินตนเอง

     กิจกรรมกลุ่ม : แนวทางการสื่อสารตามนิสัย 4 แบบของคนทำงาน

การปรับใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับคนแต่ละแบบตาม DISC

     – กับการประสานงาน

     – กับการติดตามงาน เป็นต้น

ความคิดทางบวกเพื่อการสื่อสารทางบวก

     ฝึกปฏิบัติ : ฝึกสะท้อนการคิดทางบวกกับสถานการณ์ที่กำหนด

การพูดทางบวกเพื่อสร้างความรู้สึกอยากทำงานให้กับตนเอง

     ฝึกปฏิบัติ : ฝึกพูดทางบวกกับตนเองตามสถานการณ์ที่กำหนด

การฟังอย่างตั้งใจ (DEEP LISTENING) ด้วยการฟัง 3 ความ เพื่อให้เก็บสารได้อย่างครบถ้วน

การจับประเด็นจากการฟัง

    ฝึกปฏิบัติ : จับประเด็นและสรุปประเด็นของการพูดคุยตามที่กำหนด

การตั้งคำถามเพื่อเคลียร์ความเข้าใจบ่อยในการสื่อสารด้วยคำถามปลายเปิด

    กิจกรรม :  “รู้มั้ยฉันคิดถึงใคร”

ภาษากาย (BODY LANGUAGE) ที่ต้องอ่านให้เข้าใจเพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล

    ฝึกปฏิบัติ : ฝึกอ่านภาษากาย

ค้นหาข้อเด่นและข้อด้อยที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารของตนเอง

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

ราคาท่านละ 3,600 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรมตามแนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงทเพมหานคร (แจ้งอีกครั้ง)

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.