หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

 

หัวข้อการอบรม / สัมมนา

 • ICE BREAK ละลายพฤติกรรม
 • ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ
 • ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร?
 • ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล
 • แนวทางการค้นหาจุดเด่น และการสร้างเอกลักษณ์ทางการนำเสนอที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว
 • เรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอ
 • เครื่องมือสำคัญสำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 • รูปแบบ และขั้นตอนในการนำเสนอเทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม
 • สร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ
 • เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ
 • เทคนิคการตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องที่นำเสนออย่างถูกวิธี
 • เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างแนวทางในการนำเสนอที่ตรงใจ
 • WORKSHOP:กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการนำเสนอ
 • -ทดสอบการนำเสนอ
 • -การวางรูปแบบนำเสนอและจังหวะ
 • -การควบคุมท่าทางและน้ำเสียงในการนำเสนอ
 • -การบังคับจังหวะและน้ำเสียงในการนำเสนอ
 • สรุปการบรรยาย

 

 โดยวิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.