หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย POWERPOINT อย่างมืออาชีพ (CREATING PROFESSIONAL PRESENTATION WITH POWERPOINT)

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย POWERPOINT อย่างมืออาชีพ (CREATING PROFESSIONAL PRESENTATION WITH POWERPOINT)  

฿3900

หลักสูตร การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 7 WASTE FOR COST REDUCTION

Online Zoom

หลักสูตร การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 7 WASTE FOR COST REDUCTION คลิ๊กชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา

฿2500

หลักสูตร ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS) ในผลิตภัณฑ์สำหรับ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ อ.พิทักษ์

Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS) ในผลิตภัณฑ์สำหรับ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ อ.พิทักษ์ คลิ๊กชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา

฿4000

หลักสูตร การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS)

Online Zoom

หลักสูตร การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Failure Analysis)  การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS)  ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal) ปัญหา คือ การปฏิบัติงานหรือการกระทำใด ๆก็ตามที่นอกเหนือจากที่เราต้องการ ณ เวลาใด ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ ความผิดปกติ (Abnormality) คือ ความไม่เป็นไปตามธรรมชาติของกระบวนการที่เคยเป็นมา เช่น การออกนอกพิกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุม (Control Chart) ความไม่ตรงข้อกำหนด (Nonconformity) […]

฿2500

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (DOCUMENT CONTROL) ทุกระบบ

Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (DOCUMENT CONTROL) ทุกระบบ คลิ๊กชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา

฿3900

หลักสูตร HACCP REQUIREMENTS : HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT REV.5

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20 โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110, Bangkok, Thailand

หลักสูตร HACCP REQUIREMENTS : HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT REV.5

฿3900

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.