หลักสูตร วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล (DATA SCIENCE)

Online Zoom

หลักสูตร วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล (DATA SCIENCE) คลิ๊กชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา

฿2500

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.