หลักสูตร การเขียน EMAIL ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่

Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร การเขียน EMAIL ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ คลิ๊กชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา

฿3900

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ ภาคเช้าTraining Road Map 1.      ความสำคัญของ Training Road Mapและทำเพื่ออะไร 2.      องค์ประกอบ รูปแบบของTraining Road Map 3.      ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map 4.      วงจรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลกร และการวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล § การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม § การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา § การกำหนดกรอบระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง § การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา § กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ และทักษะในงาน § กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนางาน § กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ § การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs) § การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA) § การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา 5.      WORKSHOP :การเชื่อมโยงTraining Road Mapกับระบบการบริหารบุคลากร ภาคบ่ายIDP Based on Competency 1.      ความเข้าใจเกี่ยวกับCompetency และการเชื่อมโยง §  Core Competency (CC) §  Functional […]

฿3900

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.