Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ อบรม 2 วัน

November 22 @ 9:00 น. - November 23 @ 16:00 น.

- ฿7000

หลักสูตร กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ อบรม 2 วัน

คลิ๊กชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.