ภาพอบรม หลักสูตรเทคนิคการขาย

เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 

บรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

ในนาม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

อบรมหลักสูตรเทคนิคการขาย

อบรมหลักสูตรเทคนิคการขาย


1. หลักการและเหตุผล

การขายในยุคที่ลูกค้าต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้กลยุทธ์การขายที่จะมุ่งสู่การปิดการขายต้องเข้าใจกลไก 3 ด้าน ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาที่ชัดเจนของเราคือ ใคร แนวทางการขายที่ช่วยยกคุณค่าการขายของเราคืออะไร เครื่องมือที่จะถูกนำมาใช้ควรเป็นอะไร เพราะการขายในปัจจุบันมีเครื่องมือเข้ามาช่วยเหลือเรามากขึ้น ลูกค้ามีความรู้ต้องการสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองตนเองได้ดียิ่งขึ้น จึงทำให้นักขายทุกคนไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ไม่งั้นการปิดการขายก็เป็นเรื่องยาก

ดังนั้นหลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ จะทำให้เราตั้งเป้ากับลูกค้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของแนวทาง เครื่องมือและตัวอย่างการฝึก

 

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกรอบแนวคิดการขาย 3 ด้าน คือ กลุ่มลูกค้า แนวทางขายและเครื่องมือ

2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการขายในยุคที่ต้องมุ่งในประสบการณ์ของลูกค้า

3. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะและการผลักดันการขายไปสู่การปิดการขายได้

4. ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบประสบการณ์ที่ดีผ่านการมุ่งไปสู่การปิดการขายได้อย่างดีเยี่ยม

เนื้อหาการบรรยาย

การขายในยุคดิจิทัลและการมาถึงของลูกค้าที่หลากหลาย

 • ความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาดต่อการปรับตัวของนักขาย
 • กลุ่มลูกค้า / แนวทางการขาย / เครื่องมือการขาย
 • หลักการขายที่สอดคล้องกับยุคใหม่ 5 ประการ
 • การเจาะใจลูกค้า สู่การขายเฉพาะตัว + CASE STUDY
 • Workshop การปรับตัวของงานขายที่ทำให้ไวและตอบสนองลูกค้าเร็วขึ้น

Personalization เพื่อส่งเสริมการขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อมุ่งการปิดการขาย

 • Personalization คืออะไร ทำไมสำคัญกับการขายในยุคนี้
 • Journey ของลูกค้าและการรับรู้
 • ความสำคัญของการสร้างประสบการณ์ลูกค้าแบบ Personalization
 • จากความสนใจ – สู่การปิดการขาย – สู่การซื้อซ้ำ

เทคนิคสร้างแนวทางขายสู่การปิดการขาย

 • การถอดข้อมูลลูกค้าออกมาสู่การขายที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 • Maslow + Problem + Value
 • value proposition canvas การออกแบบแนวทางการขายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้
 • Case Study การขายที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มากกว่าคู่แข่ง
 • Workshop Value proposition canvas

เครื่องมือการขายยุคใหม่ Tools

 • เครื่องมือการขายที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน
 • การใช้เครื่องมือและเทคนิคการขายให้สอดคล้องกัน
 • เชื่อมโยงการขายด้วยการติดตามลูกค้าที่ไม่พลาด
 • สรุปการบรรยาย

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(โปรโมชั่นอบรม 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน) เฉลี่ยนท่านละ 1,875 บาท

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

โปรโมชั่น ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.